Hlavní obsah

porta

Podstatné jméno ženské

  1. dveře, brána, vrataIl nemico è alle porte.Nepřítel je za dveřmi.Gli esami sono alle porte.Zkoušky se blíží.porta di sicurezzabezpečnostní dveřeporta di servizioslužební vchodindicare a q la portaukázat komu dveře, vykázat kohoa porte chiuseza zavřenými dveřmiporta a portai přen. hned vedlevendita porta a portapodomní prodej, prodej dům od domuporta a vetriskleněné dveřeporta scorrevoleposuvné dveře
  2. dveře auta ap.
  3. brána, branka fotbalová ap.È in porta.Je v bráně., Chytá.a porta vuotado prázdné brány
  4. průsmyk horský ap.
  5. port rozhraní počítačeporta seriale/parallelasériový/paralelní port

Vyskytuje se v

capitaneria: capitaneria (di porto)přístavní úřad/správa/kapitanát orgán

accostare: accostare la portapřivřít dveře

addosso: portare addossomít na sobě oblečené

aperto: porta/finestra apertaotevřené dveře/okno

appresso: portare appresso qcnosit co s sebou/u sebe

aprire: aprire una porta/bottigliaotevřít dveře/láhev

attuazione: portare ad attuazione qc, dare attuazione a qcuskutečnit, (z)realizovat co

basculante: porta basculantevýklopná vrata garážová

blindato: porta blindatapancéřové dveře

braccio: portare qc sotto il braccionést v podpaží co

braccio: portare in braccio q/qcnést koho/co v náručí

busta: busta porta documentiaktovka

calciare: calciare in porta/a retevsítit branku, dát gól

campanello: campanello della portazvonek u dveří

carraio: porta carraiaprůjezdová vrata

carrozzeria: carrozzeria portantesamonosná karosérie

cavalluccio: portare a cavalluccio qnést koho za krkem/na koníčka

cieco: finestra/porta ciecaslepé okno/dveře

collo: portare qc al collonosit co na krku

comandante: comandante del portovelitel přístavu

compimento: portare a compimento qcdokončit co, dovést co do konce

corno: portare le cornamít parohy, být paroháč být podváděn

dote: portare in dote qcpřinést co jako věno

faccia: sbattere la porta in faccia a qzavřít komu dveře před nosem

follia: portare q alla folliadohnat koho k šílenství

fortuna: Ti porterà fortuna.To ti přinese štěstí.

garage: porta del garagegarážová vrata

gesso: portare il gessonosit sádru, mít co v sádře

gradino: gradino della portazápraží

ingresso: porta d'ingressovstupní dveře

libro: porta a libroshrnovací dveře

licenza: licenza del porto d'armizbrojní průkaz