Hlavní obsah

circostanza

Podstatné jméno ženské

  1. okolnostcircostanze aggravanti/attenuantipřitěžující/polehčující okolnostidi circostanzaobvyklý, běžný pro danou situacisecondo le circostanzepodle okolností
  2. situace

Vyskytuje se v

attenuante: (circostanza) attenuantepolehčující okolnost

circostanza: circostanze aggravanti/attenuantipřitěžující/polehčující okolnosti

misterioso: in circostanze misterioseza záhadných okolností

secondo: secondo le circostanzepodle okolností

okolnost: date le circostanzeza daných okolností

polehčující: circostanze attenuantipráv. polehčující okolnosti

za: in certe circostanzeza jistých okolností

vzhledem k: Date le circostanze...Vzhledem k daným okolnostem...

aggravante: (circostanza) aggravantepřitěžující okolnost