Hlavní obsah

věc

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (předmět) cosa f, oggetto m(určitého druhu) articolo m
  2. věci (majetek) cose f plvěci hovor. roba fvěci (oblečení) vestiti m pl
  3. (skutečnost) fatto m
  4. (událost) cosa f, avvenimento mDěly se divné věci.Succedevano cose strane.
  5. (záležitost) affare m(problém) problema m(otázka) questione fPojďme přímo k věci/na věc.Andiamo direttamente al nocciolo/sodo/dunque.Nepleť se do cizích věcí.Non immischiarti nelle cose altrui.To není jejich věc.Non è affar loro.To je věc názoru.È una questione di punti di vista.

Vyskytuje se v

doličný: předmět doličný, věc doličnáreperto

meritum: k meritu (věci)al nocciolo della questione

ministerstvo: ministerstvo zahraničních věcíMinistero degli Affari Esteri

naráz: dělat příliš věcí narázfare troppe cose insieme

převlečení: věci na převlečení náhradnícambio , vestiti di ricambio

znalý: být znalý věci/poměrůhovor. essere pratico del mestiere, essere al corrente degli affari

být: Je mnoho věcí ...Ci sono tante cose ...

jeho: To je jeho věc.È una cosa sua., È affar suo.

kradený: kradené věcicose rubate

lézt: Nelez mi do věcí.Non ficcare il naso nelle mie cose.

míchat: Mícháš dvě rozdílné věci.Stai mischiando due differenti cose.

montovat se: Nemontuj se do mých věcí!Non ti intromettere nei fatti miei!

nadnesený: Celá věc je trochu nadnesená.La cosa è un poco esagerata.

naházet: Naházel věci do kufru.Ha buttato la roba nella valigia.

naložit: Už jsi naložil věci do auta?Hai già caricato la roba nella macchina?

odložit: Odložila věci stranou.Ha messo la roba da parte.

odnést: Odnesla věci do auta.Ha portato la roba in macchina.

ostatní: ostatní věcialtre cose

osvětlit: Můžete nám tu věc blíže osvětlit?Ci può spiegare la cosa con più precisione?

povalovat se: Věci se povalovaly po celém pokoji.La roba era sparsa per tutta la stanza.

přejít: Přejděme k věci.Veniamo al punto.

tvůj, tvá, tvé, tvoje: To není tvoje věc.Non sono affari tuoi.

jádro: jít/dostat se přímo k jádru věcientrare nel vivo della questione, andare al fondo della questione

jméno: nazývat věci pravými jménydire pane al pane (e vino al vino)

kořen: dostat se ke kořenu věciandare al fondo delle cose

věc: věcimajetek cose , hovor. roba , oblečení vestiti