Hlavní obsah

zvláštní

Přídavné jméno

  1. (divný) strano/-a, curioso/-a(nezvyklý) insolito/-a
  2. (specializovaný ap.) speciale(specifický) particolare, specifico/-azvláštní efektyeffetti m pl specialivoj. zvláštní jednotkytruppe f pl specializvláštní školascuola f speciale
  3. (mimořádný) speciale(výjimečný) eccezionale(osobitý) particolarenic zvláštního co by stálo za zmínkuniente di speciale, (non è) niente di particolarezvláštní vydání novin ap.edizione f speciale
  4. (samostatný) separato/-a(vlastní) proprio/-a(navíc) extrazvláštní vchodingresso m separato

Vyskytuje se v

efekt: zvláštní efektyeffetti speciali

komisař: zvláštní komisař pro cocommissario straordinario per qc

opravdu: Je to opravdu velmi zvláštní.Infatti è molto strano.

příhoda: Stala se mi zvláštní příhoda.Mi è capitato un fatto strano.

ten, ta, to: To je zvláštní.È strano.

edizione: edizione straordinariazvláštní vydání

effetto: effetti specializvláštní efekty filmové ap.

inviato: inviato straordinariozvláštní/mimořádný vyslanec

inviato: inviato specialezvláštní zpravodaj

niente: niente di speciale/nuovonic zvláštního/nového

particolare: niente di particolarenic zvláštního, nic výjimečného

procura: procura specialezvláštní plná moc

sorvegliato: dir. sorvegliato specialeosoba pod zvláštním dozorem

speciale: econ. offerta specialezvláštní nabídka

speciale: edizione specialezvláštní vydání

speciale: niente di specialenic zvláštního, žádný zázrak, nic extra

strano: un caso stranozvláštní případ

straordinario: treno straordinariozvláštní vlak

supplementare: econ. costi supplementaridalší/dodatečné/zvláštní náklady

grande: Non è un gran che.Není to nic zvláštního.

pure: È strano, ma pure è così.Je to zvláštní, ale je to tak.