Hlavní obsah

zvláštní

Přídavné jméno

  1. (divný) strano/-a, curioso/-a(nezvyklý) insolito/-a
  2. (specializovaný ap.) speciale(specifický) particolare, specifico/-azvláštní efektyeffetti m pl specialivoj. zvláštní jednotkytruppe f pl specializvláštní školascuola f speciale
  3. (mimořádný) speciale(výjimečný) eccezionale(osobitý) particolarenic zvláštního co by stálo za zmínkuniente di speciale, (non è) niente di particolarezvláštní vydání novin ap.edizione f speciale
  4. (samostatný) separato/-a(vlastní) proprio/-a(navíc) extrazvláštní vchodingresso m separato

Vyskytuje se v

efekt: zvláštní efektyeffetti speciali

komisař: zvláštní komisař pro cocommissario straordinario per qc

opravdu: Je to opravdu velmi zvláštní.Infatti è molto strano.

příhoda: Stala se mi zvláštní příhoda.Mi è capitato un fatto strano.

ten, ta, to: To je zvláštní.È strano.

edizione: zvláštní vydáníedizione straordinaria

effetto: zvláštní efekty filmové ap.effetti speciali

inviato: zvláštní/mimořádný vyslanecinviato straordinario

niente: nic zvláštního/novéhoniente di speciale/nuovo

particolare: nic zvláštního, nic výjimečnéhoniente di particolare

procura: zvláštní plná mocprocura speciale

sorvegliato: osoba pod zvláštním dozoremdir. sorvegliato speciale

speciale: zvláštní nabídkaecon. offerta speciale

strano: zvláštní případun caso strano

straordinario: zvláštní vlaktreno straordinario

supplementare: další/dodatečné/zvláštní nákladyecon. costi supplementari

grande: Není to nic zvláštního.Non è un gran che.

pure: Je to zvláštní, ale je to tak.È strano, ma pure è così.

zvláštní: zvláštní efektyeffetti speciali