Hlavní obsah

dietro

Předložka

  1. dietro (a)/di qc za čím místnědietro la casa/le montagneza domem/horami
  2. po, za v pořadí ap.dietro versamentopo zaplaceníuno dietro l'altrojeden za druhým, jedno po druhém
  3. qc na základě čehodietro domandana požádání

Přídavné jméno rod mužský/ženský neměnné

Podstatné jméno mužské neměnné

Vyskytuje se v

cauzione: su/dietro cauzionena kauci

correre: correre dietro a qběžet, i přen. běhat, pálit za kým, nadbíhat komu

coulisse: dietro le coulissev zákulisí

esempio: dietro l'esempio, sull'esempio di qpodle příkladu koho

nascondersi: nascondersi dietro un ditoschovávat se za výmluvy/lži

ordinazione: su ordinazione, dietro ordinazionena objednávku

portare: portare dietronosit s sebou, i přen. (při)nést s sebou problémy ap.

preghiera: a/dietro/su preghiera di qna čí prosbu

quinta: dietro le quintev zákulisí

stare: stare dietro a qhlídat koho, stát za zády komu dohlížet ap.

trascinarsi: trascinarsi dietro qvléct za sebou koho

angolo: dietro/girato l'angoloza rohem blízko

sbarra: dietro le sbarreza mřížemi

veste: dietro la veste di qcpod maskou čeho

dozadu: Mi siedo dietro.Sednu si dozadu. v autě

prosba: a/dietro/su preghiera di qna čí prosbu

předpis: solo dietro presentazione di ricetta medicamed. jen na předpis prodejný lék

přivést: portare dietro qpřivést s sebou koho

pult: dietro il banconeza pultem

roh: dietro l'angoloza rohem

úplata: dietro compenso, převod ap. a titolo onerosoza úplatu

vchod: ingresso principale/di lato/da dietrohlavní/vedlejší/zadní vchod

za: lasciare dietro(za)nechat za sebou

zadní: didietro , rub ap. parte dietro, mince ap. rovescio di qc, listu verso zadní strana čeho

zákulisí: dietro le quintev/do zákulisí

zavřený: dietro la porta chiusaobraz. za zavřenými dveřmi jednání ap.

zezadu: posizione da dietro, v sexu též (posizione alla) pecorina poloha zezadu

drbat: Grattava il cane dietro le orecchie.Drbal psa za ušima.

mazat se: Non ci devi stare troppo dietro.Nemusíš se s tím tak mazat.

nadejít: L'abbiamo sorpassato da dietro.Nadešli jsme mu zadem.

zpoza: da dietro l'angolozpoza rohu

hlídat: Non gli sto dietro.Já ho nehlídám. nevím, kde je ap.

humno: (proprio) dietro l'angolopřen. (hned) za humny blízko

mříž: essere dietro le sbarrebýt za mřížemi

záda: fare qc alle/dietro le spalle di qdělat co komu za zády tajně

dietro: di dietrozadní, zezadu, zadem