Hlavní obsah

zneužití

Podstatné jméno, rod střední

  • abuso mpráv. zneužití pravomoci/mociabuso di autorità/poteresexuální/pohlavní zneužitíabuso sessuale, violenza sessuale

Vyskytuje se v

zneužití: práv. zneužití pravomoci/mociabuso di autorità/potere

abuso: zneužití (pravo)mociabuso di potere

eccesso: zneužití moci, překročení pravomoci (veřejného činitele)dir. eccesso di potere

potere: zneužití mociabuso di potere

sessuale: sexuální/pohlavní zneužití/zneužíváníabuso/violenza sessuale

sfruttamento: sexuální zneužitísfruttamento sessuale

sopruso: být zneužit mocnými ap.subire un sopruso

sviamento: zneužití mocidir. sviamento di potere

abusare: Zneužil (své) pravomoci.Ha abusato del suo potere.

zneužít: pohlavně zneužít kohoabusare sessualmente q