Hlavní obsah

síla

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (fyzikální) forza ffyz. přitažlivá/gravitační sílaforza attrattiva/gravitazionaletech. koňská sílacavallo m vapore/di potenzazemětřesení o síle 6 stupňůterremoto di magnitudo 6
  2. (fyzická, duševní ap.) forza f(energie) energia f(schopnost) capacità fBudu se snažit ze všech sil.Cercherò di fare del mio meglio.Šetři (si) síly.Risparmia la fatica.síla vůleforza f di volontàsíla zvykuforza f dell'abitudinesebrat sílyraccogliere le forze f pl
  3. (nositel síly) forza fpracovní sílamanodopera m, (dělník) operaio m, manovale m
  4. (kolektivní moc) forza f(moc) potere mvoj. vojenské sílyforze militarivoj. vzdušné sílyaviazione militare
  5. (intenzita) forza f(vliv, mocnost) potenza f
  6. (tloušťka) spessore m

Vyskytuje se v

branný: branné sílyforze armate

gravitační: gravitační sílaforza gravitazionale

hybný: hybná sílaforza motrice

koňský: tech. koňská síla jednotka výkonucavallo vapore

nabývat: nabývat na síleaumentare di forza

načerpat: načerpat (znovu) sílyricuperare le forze

nasazení: s nasazením všech (svých) sil, s plným nasazenímcon tutte le (sue) forze

ozbrojený: ozbrojené síly/složkyforze armate/servizi armati

pokraj: být na pokraji (svých) silessere allo stremo delle (proprie) forze

pozemní: pozemní síly/vojskoforze di terra

pracovní: pracovní sílamanodopera

přitažlivý: fyz. přitažlivá sílaforza attrattiva

setrvačný: fyz. setrvačná sílaforza inerziale/di inerzia

snažit se: snažit se ze všech sil o cofare del proprio meglio, fare di tutto per qc

spojit: spojit síly s kýmunire le forze con q

stisk: síla stisku (čelistí)forza del morso

třecí: třecí odpor/sílaresistenza/forza d'attrito

všechen, všechna, všechno: ze všech sil, vší siloua tutta forza, con tutte le proprie forze

všichni, všechny, všechna: snažit se ze všech silimpegnarsi al massimo, fare del proprio meglio

vypětí: s vypětím všech silcon tutte le forze

zvyk: síla zvykuforza dell'abitudine

lidský: To není v lidských silách.È umanamente impossibile.

nabrat: nabrat znovu silriprendere le forze

přecenit: přecenit své sílysopravvalutare le proprie forze

změřit: změřit síly s kýmmisurare le forze con q