Hlavní obsah

spojit

Dokonavé sloveso

  1. (v jedno) co unire(napojit) connettere, collegare qcspojit síly s kýmunire le forze con q
  2. (telefonem ap.) koho s kým collegare, mettere in comunicazione q con qhovor. též passare qMůžete mě spojit s...?Mi può passare...?
  3. (asociací ap.) co s čím associare qc a qc(vztahem) collegare qc con qc
  4. (části, prvky) co collegare, connettere(směs pojivem) legare qc
  5. (souběžné činnosti ap.) co s čím abbinare qc con qcspojit příjemné s užitečnýmunire l'utile al dilettevole

Vyskytuje se v

lepený: lepený spojgiunto incollato

plošný: tech. plošný spojcircuito stampato

pružný: pružný spojgiunto elastico

spoj: elektr. plošný spojcircuito stampato

tištěný: tech. tištěný spojcircuito stampato

blocco: sjednotit se, spojit se, dát se dohromadyfare blocco

causa: být zajedno/solidární, spojit síly s kýmfare causa comune con q

circuito: plošný/tištěný spojcircuito stampato

collegamento: spojit se s kýmmettersi in collegamento con q

comunicazione: spojit se, navázat spojení s kýmmettersi in comunicazione con q

congiungere: sezdat, spojit ve svazku manželském kohocongiungere in matrimonio q

corsa: poslední spoj noční ap. - autobus,vlakl'ultima corsa

entrare: zkontaktovat se, spojit se s kýmentrare in contatto

forza: spojit sílyunire le forze

porsi: spojit se s kým, kontaktovat se s kýmporsi in contatto con q

stampato: tištěný spoj/obvodtecn. circuito stampato

unire: spojit co s čímunire insieme qc con qc

unirsi: spojit se proti komu/čemuunirsi contro q/qc

allearsi: Spojili/Spolčili jste se proti mně.přen. Vi siete alleati contro di me.

spojit: spojit síly s kýmunire le forze con q