Hlavní obsah

spojený

Vyskytuje se v

království: Spojené královstvíil Regno Unito

lepený: lepený spojgiunto incollato

národ: Organizace spojených národůOrganizzazione delle Nazioni Unite

organizace: Organizace spojených národůOrganizzazione delle Nazioni Unite

plošný: tech. plošný spojcircuito stampato

pružný: pružný spojgiunto elastico

slovní: slovní spojenílocuzione

spoj: elektr. plošný spojcircuito stampato

spojení: být ve/dostat se do spojení s kýmessere/venire in contatto con q

spojený: Spojené národyNazioni Unite, zkr. NU

spojit: spojit síly s kýmunire le forze con q

tištěný: tech. tištěný spojcircuito stampato

ustálený: ustálené slovní spojení, ustálený obratlocuzione , modo di dire

articolato: pohyblivě spojené částiparti articolate

blocco: sjednotit se, spojit se, dát se dohromadyfare blocco

causa: být zajedno/solidární, spojit síly s kýmfare causa comune con q

cessare: přerušit telefonní linku/spojenícessare la linea telefonica

circuito: plošný/tištěný spojcircuito stampato

collegamento: spojit se s kýmmettersi in collegamento con q

comunicante: spojené nádobyvasi comunicanti

comunicazione: spojit se, navázat spojení s kýmmettersi in comunicazione con q

congiungere: sezdat, spojit ve svazku manželském kohocongiungere in matrimonio q

corsa: poslední spoj noční ap. - autobus,vlakl'ultima corsa

entrare: zkontaktovat se, spojit se s kýmentrare in contatto

forza: spojit sílyunire le forze

locuzione: ustálené (slovní) spojenílocuzione fissa

organizzazione: Organizace spojených národůOrganizzazione delle Nazioni Unite

porsi: spojit se s kým, kontaktovat se s kýmporsi in contatto con q

radio: rádiové spojenícollegamento radio

regno: Spojené královstvíil Regno Unito

relazione: být ve spojení, stýkat se s kýmessere in relazione con q

stampato: tištěný spoj/obvodtecn. circuito stampato

unire: spojit co s čímunire insieme qc con qc

unirsi: spojit se proti komu/čemuunirsi contro q/qc

unito: Spojené národyNazioni Unite

allearsi: Spojili/Spolčili jste se proti mně.přen. Vi siete alleati contro di me.

cadere: Přerušilo se spojení. telefonickéÈ caduta la linea.

pertinente: úkoly spojené s jeho funkcícompiti pertinenti alla sua carica