Hlavní obsah

conoscenza

Podstatné jméno ženské

  1. znalost, známost vztah, poznání získání vědomostiavere conoscenza di qcznát co, vědět co, být obeznámen s čímfar conoscenza con q, fare la conoscenza di qseznámit se s kým, poznat kohoa conoscenza di qcinformovaný o čem, obeznámený s čím, znalý čeho, známý skutečnostvenire a conoscenza di qcseznámit se s čím fakty ap., zjistit co, přijít na co
  2. vědění
  3. poznatek, znalost
  4. známý/známá, známost osoba
  5. vědomí schopnost vnímat ap.perdere/riacquistare (la) conoscenzaztratit/(znovu) nabýt vědomí

Vyskytuje se v

estensione: estensione delle conoscenzerozšíření znalostí

perdere: perdere conoscenzaztratit vědomí

portare: portare q a conoscenza di qcseznámit, obeznámit koho s čím

venire: venire a conoscenza di qcseznámit se s čím fakty ap., dozvědět se, zjistit co

felice: Sono felice di fare la sua conoscenza.Těší mě(, že vás poznávám).

specifico: avere specifica conoscenza di qcmít specifické znalosti čeho

nabírat: nabírat znalostiacquistare le conoscenze

povrchní: povrchní znalost čehoconoscenza superficiale di qc

poznání: zdroj poznánífonte di conoscenza

poznání: dojít k poznání, že...raggiungere la conoscenza che...

vědomost: všeobecné vědomosticonoscenze generali

znalost: znalosticonoscenze , poznatky též cognizioni

známost: známosti vlivné konexeconoscenze , contatti

ztratit: ztratit vědomíperdere conoscenza

co do: Co do znalostí je nepřekonatelný.Per quanto concerne le conoscenze è insuperabile.

poznatek: získat cenné poznatky o čemacquisire preziose conoscenze su qc

prohloubit: prohloubit si znalostiapprofondire le proprie conoscenze

rád: Rád vás poznávám.È un piacere conoscerla/fare la sua conoscenza., hovor. Piacere!, řidč. Sono lieto di conoscerla.

vejít: vejít ve známostentrare nella conoscenza

známost: navázat známost s kýmfare la conoscenza di q

sobě: přijít k sobě z bezvědomí ap.tornare in sé, riprendere conoscenza/i sensi