Hlavní obsah

conoscenza

Podstatné jméno ženské

  1. znalost, známost vztah, poznání získání vědomostiavere conoscenza di qcznát co, vědět co, být obeznámen s čímfar conoscenza con q, fare la conoscenza di qseznámit se s kým, poznat kohoa conoscenza di qcinformovaný o čem, obeznámený s čím, znalý čeho, známý skutečnostvenire a conoscenza di qcseznámit se s čím fakty ap., zjistit co, přijít na co
  2. vědění
  3. poznatek, znalost
  4. známý/známá, známost osoba
  5. vědomí schopnost vnímat ap.perdere/riacquistare (la) conoscenzaztratit/(znovu) nabýt vědomí

Vyskytuje se v

estensione: estensione delle conoscenzerozšíření znalostí

perdere: perdere conoscenzaztratit vědomí

portare: portare q a conoscenza di qcseznámit, obeznámit koho s čím

venire: venire a conoscenza di qcseznámit se s čím fakty ap., dozvědět se, zjistit co

felice: Sono felice di fare la sua conoscenza.Těší mě(, že vás poznávám).

specifico: avere specifica conoscenza di qcmít specifické znalosti čeho

nabírat: acquistare le conoscenzenabírat znalosti

povrchní: conoscenza superficiale di qcpovrchní znalost čeho

poznání: fonte di conoscenzazdroj poznání

vědomost: conoscenze generalivšeobecné vědomosti

znalost: conoscenze , poznatky též cognizioni znalosti

známost: conoscenze , contatti známosti vlivné konexe

ztratit: perdere conoscenzaztratit vědomí

co do: Per quanto concerne le conoscenze è insuperabile.Co do znalostí je nepřekonatelný.

poznatek: acquisire preziose conoscenze su qczískat cenné poznatky o čem

prohloubit: approfondire le proprie conoscenzeprohloubit si znalosti

rád: È un piacere conoscerla/fare la sua conoscenza., hovor. Piacere!, řidč. Sono lieto di conoscerla.Rád vás poznávám.

vejít: entrare nella conoscenzavejít ve známost

sobě: tornare in sé, riprendere conoscenza/i sensipřijít k sobě z bezvědomí ap.

conoscenza: avere conoscenza di qcznát co, vědět co, být obeznámen s čím