Hlavní obsah

vrátit

Vyskytuje se v

normál: vrátit se do normálutornare alla normalità

původní: vrátit/uvést co do původního stavuriportare qc allo stato originale

vrátit se: vrátit se domůrincasare, tornare a casa

k, ke, ku: Vrátím se k večeru.Ritornerò verso sera.

kudy: Vrátíme se, kudy jsme přišli.Torniamo indietro per la stessa strada.

líznutý: Včera se vrátila trochu líznutá.Ieri è ritornata un poco brilla.

naštěstí: Naštěstí se vrátil včas.Grazie al cielo è tornato puntualmente/a tempo.

než: Počkejte, než se vrátím.Aspetti finché non torno.

právě: Právě se vrátil.È tornato proprio ora/adesso.

tam: Vrať to tam, kam to patří.Mettilo dove l'hai trovato.

vrátit se: Kdy se vrátíš?Quando ritorni?

vrátit se: Hned se vrať!Torna subito!

vrátit se: Vrátila se mu chuť k jídlu.Gli è tornata la voglia di mangiare.

vrátit se: Vědomí se mu už nevrátilo.Non ha più ripreso coscienza.

za: Vrátila se za tři dny.È ritornata dopo tre giorni.

kolej: vrátit se do starých kolejítornare alla vecchia vita

prázdný: vrátit se/odejít s prázdnýma rukamaritornare/partire con le mani vuote

mente: tornare alla/in menteznovu si připomenout, vrátit se ve vzpomínkách

presto: Ritornerò presto.Vrátím se brzy., Hned jsem zpět.

restituire: restituire al mittentevraťte odesílateli

resto: dare il resto a qdát komu nazpět, vrátit komu při placení

rimettere: rimettere qc al suo postovrátit co na své místo

rimettere: rimettere piede in un luogovrátit se

ritornare: ritornare di modavrátit se do módy

ritorno: essere di ritornovrátit se

superficie: tornare in superficievrátit se na povrch z dolu ap.

zappare: přen. tornare a zapparevrátit se k motyce

dire: Digli di tornare.Řekni mu, ať se vrátí.

originale: riportare qc allo stato originalevrátit co do původního stavu

più: Non tornerà mai più.Už se nikdy nevrátí.

proposito: A proposito, gli hai già restituito i soldi?Mimochodem, už jsi mu vrátil ty peníze?

sera: Tornerò verso sera.Vrátím se k večeru.

subito: Torno subito.Hned se vrátím.

tornare: Torno subito.Hned se vrátím.

tornare: È già tornato al lavoro.Už se vrátil do práce.

aspettare: Chi la fa l'aspetti.Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá., Ono se mu/jim to vrátí/vymstí., Ten/Ti na to doplatí.

bomba: tornare a bombavrátit se k (jádru)/meritu věci

ovile: přen. (ri)tornare all'ovilevrátit se domů/do rodinného kruhu

rivincita: prendersi la rivincita su qcpomstít se, vrátit, oplatit co komu