Hlavní obsah

prendre [pʀɑ̃dʀ]

Tranzitivní sloveso

 1. qqn/qqch vzít, uchopit, chytit koho/co do ruky
 2. qqch vzít (si) co s sebou - deštník, vybavení na cestu ap.
 3. prendre qqch sur soi přen.vzít na sebe co
 4. prendre qqch (bien/mal) přijímat/brát/vykládat si co jak (dobře/špatně)prendre qqch à cœurvzít si co k srdciprendre qqch à la légèrebrát co na lehkou váhuprendre qqn en amitiéoblíbit si kohoprendre qqn/qqch en chargevzít si koho/co na starost
 5. qqch získat, opatřit si co něco abstraktního
 6. qqch (z)měřit coprendre sa températurezměřit si teplotu
 7. zapsat, zaznamenatprendre des notesdělat si poznámkyprendre une photo de qqchvyfotit co, udělat snímek čeho
 8. qqn vzít si koho za ženu, muže, přijmout, najmout koho do práce ap.
 9. qqn/qqch pour qqn/qqch považovat, pokládat, mít koho/co za koho/co
 10. qqch (po)jíst, (po)pít, dát si coprendre un cafédát si kávuprendre ses médicamentsužívat léky
 11. qqch přisvojit si co, chopit se, zmocnit se čeho
 12. zabrat, obsadit, dobýt město ap.prendre le pouvoirchopit se moci
 13. qqch à qqn vzít, (u)krást, odcizit komu coprendre qqn par son point faiblevyužít čí slabiny, uhodit na čí citlivou strunu
 14. začít nosit/používat
 15. qqch jet čímprendre le trainjet vlakem
 16. vzít si, dát siprendre son tempsdá(va)t si na čas
 17. qqch nabý(va)t čeho, dost(áv)at coprendre froidnachladit se

Vyskytuje se v

congé: prendre congé(roz)loučit se

fin: prendre finskončit, přestat

parti: prendre partipour/contre qqn postavit se za koho, proti komu

partie: prendre qqn à partieobořit se na koho, napadnout koho

possession: prendre possessionde qqch zabrat (si) co pokoj ap.

prendre: prendre qqch sur soivzít na sebe co

pris: bien prispěkně rostlý, urostlý

prise: prise de courant, prise (électrique)(elektrická) zásuvka, zástrčka, zdířka

acte: prendre acte de qqchdát do protokolu, (za)protokolovat co, sepsat zápis o čem

altitude: prendre de l'altitudenab(í)rat výšku o letadle

bus: prendre le busjet autobusem

charge: prendre en charge qqn/qqch dans un véhiculenaložit koho/co do vozu

chasse: donner la chasse à qqch, prendre qqch en chassestíhat, pronásledovat co o nepřátelském letadlu ap.

ciment: ciment à prise lentezvolna tuhnoucí cement

connaissance: prendre connaissance de qqchobeznámit se, seznámit se s čím

conscience: prendre conscience de qqchuvědomit si co

considération: prendre en considérationbrát v úvahu

contact: prendre contact avec qqnnavázat styk s kým

contre-pied: prendre le contre-pied de qqchudělat pravý opak čeho

corde: motor. prendre un virage à la cordeřezat zatáčku

corps: prendre corpsnabý(va)t (určité) formy

crise: être pris d'une crisedostat záchvat

culotte: prendre une culottehodně prohrát

décision: prendre une décisionrozhodnout (se), učinit rozhodnutí

défaut: (sur)prendre qqn en défautpřistihnout, nachytat koho

défense: prendre la défense de qqnhájit, zastat se, vystoupit na obranu koho

dépourvu: prendre qqn au dépourvupřekvapit koho

douche: prendre une douche(vy)sprchovat se

embonpoint: prendre de l'embonpointtloustnout

essor: prendre son essorvzlétnout, vznést se, přen. rozvinout se

femme: prendre femmeoženit se

feu: prendre feuvznítit se, vzplanout, chytit ohněm

filature: prendre qqn en filaturesledovat koho

forme: prendre formenabý(va)t určitého tvaru, zřetelně se rýsovat

froid: prendre froidnachladit se, nastydnout

garde: prendre garde, être sur ses gardesdá(va)t pozor, mít se na pozoru

gorge: prendre qqn à la gorgechytit koho pod krkem

haine: prendre qqn en hainepojmout nenávist ke komu

importance: prendre de l'importancestát se důležitým

mal: prendre (du) malonemocnět

modèle: prendre qqn comme modèlevzít si koho za vzor

moulage: prendre un moulage de qqchudělat odlitek čeho, odlít co

part: prendre part à qqchúčastnit se čeho, podílet se na čem

pas: prendre le pas sur qqnpředejít koho i přen.

petit-déjeuner: prendre son petit-déjeunersnídat, dávat si snídani

plaisir: prendre du plaisir à (faire) qqchlibovat si v čem, mít v čem zalíbení, nacházet v čem potěšení

position: prendre positionzaujmout stanovisko

raccourci: prendre un raccourcijít zkratkou

rendez-vous: prendre (un) rendez-voussmluvit si schůzku

résolution: prendre une résolutionučinit rozhodnutí, rozhodnout se

retard: prendre du retardzpožďovat se o hodinkách

retraite: prendre sa retraiteodejít do důchodu

sang: prise de sangodběr krve

soin: prendre soin de qqn/qqchvzít si na starost, postarat se o koho/co

sur: être pris sur le faitbýt chycen při činu

temps: prendre (tout) son tempsdávat si na čas, nespěchat

tout: à tout prendrecelkem vzato, když se to tak vezme, když se to vezme kolem a kolem

tripe: prendre aux tripesdojmout k slzám, chytit za srdce

ventre: prendre du ventretloustnout

vol: prendre son volvzlétnout, odletět, vznést se

air: prendre l'airbýt na vzduchu, procházet se

vue: prise de vuezáběr

appui: prendre appui sur qqn/qqchopřít se o koho/co

autobus: prendre l'autobusjet autobusem

file: prendre la filestoupnout si do řady

improviste (à l'): prendre qqn à l'improvistepřekvapit, nachytat koho

mesure: prendre des mesuresučinit opatření

peur: prendre peurpolekat se, dostat strach

akademický: prendre un degré académiquezískat akademickou hodnost

antikoncepce: prendre la pilulebrát antikoncepci

brát: prendre qqch des mains de qqnbrát komu co z ruky

brát si: prendre qqch à cœurbrát si co k srdci

celkem: à tout prendrecelkem vzato

čerstvý: (aller) prendre l'airjít na čerstvý vzduch

čin: prendre qqn sur le faitpřistihnout koho při činu

dobře: s'y prendre bienpočínat si dobře

doleva: prendre à gauchejít doleva

dostat: être pris de vertigedostat závrať

důchod: prendre sa retraitebýt v důchodu

forma: prendre corpsnabý(va)t (určité) formy

hnízdo: prendre sa voléepřen. vylétnout z hnízda

chtít se: J'ai envie de faire qqch., L'envie me prend de faire qqch.Chce se mi dělat co.

chytit: prendre au piège, piégerchytit do pasti

jet: prendre qqch au noirjet čím načerno

jistota: prendre de l'assurancenabý(va)t jistoty

klín: prendre qqn sur ses genouxvzít koho na klín

kolem: À tout prendre.Když se to vezme kolem a kolem.

kontakt: prendre contact avec qqnnavázat kontakt s kým

kořen: prendre racinezapustit kořeny i přen.

koupel: prendre un baindát si koupel

krev: prise de sangodběr krve

lék: prescrire/prendre des médicamentspředepsat/brát léky

měřit: prendre sa température avec un thermomètreměřit si teplotu teploměrem

míra: prendre les mesures de qqchvzít míru čeho

na: prendre qqn en considérationvzít koho/co na vědomí

nadýchat se: prendre le frais/l'air, hovor. s'oxygéner les poumonsnadýchat se čerstvého vzduchu

nechat: se prendre au jeunechat se zlákat k čemu

odběr: prise d'eau, domácností ap. abonnement à l'eauodběr vody

odpočinek: prendre sa retraiteodejít na odpočinek

odvaha: (re)prendre couragedodat si odvahy

ochrana: prendre qqn sous sa protectionvzít koho pod svou ochranu

panika: être pris de paniquebýt zachvácen panikou

pasáž: prendre un passageprojít pasáží

plout: prendre le ventplout po větru

povolit: lâcher prisepovolit sevření

poznámka: prendre des notesdělat si poznámky

pravý: prendre le contre-pied de qqchudělat pravý opak čeho

převzít: prendre le relais de qqn, přen. relayer qqnpřevzít štafetu od koho

riziko: prendre un risquebrát na sebe riziko riskovat

ruka: prendre qqch en main(s)vzít co do rukou

říznout: couper un virage, prendre un virage à la cordeříznout zatáčku

sejmout: prendre des empreintessejmout otisky prstů

slovo: prendre la parolevzít si slovo/ujmout se slova

směr: prendre la direction (de)vydat se (jakým) směrem

benzin: prendre de l'essencenatankovat benzin

dát: Je prends un café.Dám si kávu.

dojíždět: prendre le train pour aller à l'écoledojíždět do školy vlakem

jaký: Tu prends laquelle ?Jakou si vezmeš?

ještě: Prends-en encore.Vezmi si ještě.

jezdit: Tu prends ta voiture pour aller au travail ?Jezdíš do práce autem?

jít: aller prendre une bièrejít na pivo

kudy: Je dois prendre quelle direction ?Kudy mám jít?

mít: Ils l'ont pris pour un fou.Měli ho za blázna.

načepovat: prendre de l'essencenačepovat benzín

nalevo: Prenez/Allez/Tournez à gauche.Jděte nalevo.

nevolno: J'ai mal au cœur., Je ne me sens pas bien., Je suis pris de vertige.Je mi nevolno.

pozor: Prends bien soin de toi., Fais bien attention à toi.Dávej na sebe pozor.

přistihnout: prendre qqn sur le faitpřistihnout koho při činu

sebou: Prends-le avec toi.Vezmi to s sebou.

sednout: Asseyez-vous., Prenez place.Sedněte si.

citlivý: toucher la corde sensible de qqn, prendre qqn par son point faibleuhodit na čí citlivou strunu

dokopat: hovor. se prendre par la maindokopat se k něčemu

držet: prendre qqn sous son ailedržet ochrannou ruku nad kým

hnout se: ne savoir comment s'y prendrenemoci se hnout z místa

hospoda: prendre la maison de qqn pour une aubergechodit ke komu jako do hospody

hovno: Il ne se prend pas pour une merde.Myslí, že jeho hovno nesmrdí.