Hlavní obsah

prendre [pʀɑ̃dʀ]

Tranzitivní sloveso

 1. qqn/qqch vzít, uchopit, chytit koho/co do ruky
 2. qqch vzít (si) co s sebou - deštník, vybavení na cestu ap.
 3. prendre qqch sur soi přen.vzít na sebe co
 4. prendre qqch (bien/mal) přijímat/brát/vykládat si co jak (dobře/špatně)prendre qqch à cœurvzít si co k srdciprendre qqch à la légèrebrát co na lehkou váhuprendre qqn en amitiéoblíbit si kohoprendre qqn/qqch en chargevzít si koho/co na starost
 5. qqch získat, opatřit si co něco abstraktního
 6. qqch (z)měřit coprendre sa températurezměřit si teplotu
 7. zapsat, zaznamenatprendre des notesdělat si poznámkyprendre une photo de qqchvyfotit co, udělat snímek čeho
 8. qqn vzít si koho za ženu, muže, přijmout, najmout koho do práce ap.
 9. qqn/qqch pour qqn/qqch považovat, pokládat, mít koho/co za koho/co
 10. qqch (po)jíst, (po)pít, dát si coprendre un cafédát si kávuprendre ses médicamentsužívat léky
 11. qqch přisvojit si co, chopit se, zmocnit se čeho
 12. zabrat, obsadit, dobýt město ap.prendre le pouvoirchopit se moci
 13. qqch à qqn vzít, (u)krást, odcizit komu coprendre qqn par son point faiblevyužít čí slabiny, uhodit na čí citlivou strunu
 14. začít nosit/používat
 15. qqch jet čímprendre le trainjet vlakem
 16. vzít si, dát siprendre son tempsdá(va)t si na čas
 17. qqch nabý(va)t čeho, dost(áv)at coprendre froidnachladit se

Vyskytuje se v

air: prendre l'airbýt na vzduchu, procházet se

congé: prendre congé(roz)loučit se

fin: prendre finskončit, přestat

parti: prendre partipour/contre qqn postavit se za koho, proti komu

parti: parti prispředpojatost, zaujatost, zaujatý postoj

partie: prendre qqn à partieobořit se na koho, napadnout koho

possession: prendre possessionde qqch zabrat (si) co pokoj ap.

pris: bien prispěkně rostlý, urostlý

prise: prise de courant, prise (électrique)(elektrická) zásuvka, zástrčka, zdířka

prise: prise d'eaukohoutek, trubka, jímka

prise: prise d'airpřívod vzduchu

prise: prise d'armesvojenská přehlídka

prise: prise d'habit, de voilepřijímání hábitu novice

prise: prise de vue(s)záběr filmový, snímek fotografický

prise: prise de sonsnímání zvuku

prise: prise de sangodběr krve

prise: prise directepřímý převod rychlosti

prise: prise en chargezaopatření, převzetí do péče

prise: donner priseà qqch dát příčinu, dát podnět k čemu

prise: avoir prisesur qqn/qqch mít (silný) vliv na koho/co, mít moc nad kým/čím, ovládat koho/co

prise: être aux prisesavec qqn bít se, rvát se s kým

prise: être aux prisesavec qqn/qqch potýkat se s kým/čím

prise: prise de becpotyčka, hádka

prise: en prisezařazený, v záběru

acte: prendre acte de qqchdát do protokolu, (za)protokolovat co, sepsat zápis o čem

altitude: prendre de l'altitudenab(í)rat výšku o letadle

bus: prendre le busjet autobusem

charge: prendre en charge qqn/qqch dans un véhiculenaložit koho/co do vozu

charge: prendre en chargevzít si co na starost, vzít co na sebe jako povinnost, postarat se o co

chasse: donner la chasse à qqch, prendre qqch en chassestíhat, pronásledovat co o nepřátelském letadlu ap.

ciment: ciment à prise lentezvolna tuhnoucí cement

connaissance: prendre connaissance de qqchobeznámit se, seznámit se s čím

conscience: prendre conscience de qqchuvědomit si co

considération: prendre en considérationbrát v úvahu

contact: prendre contact avec qqnnavázat styk s kým

contre-pied: prendre le contre-pied de qqchudělat pravý opak čeho

corde: motor. prendre un virage à la cordeřezat zatáčku

corps: prendre corpsnabý(va)t (určité) formy

crise: être pris d'une crisedostat záchvat

culotte: prendre une culottehodně prohrát

décision: prendre une décisionrozhodnout (se), učinit rozhodnutí

défaut: (sur)prendre qqn en défautpřistihnout, nachytat koho

défense: prendre la défense de qqnhájit, zastat se, vystoupit na obranu koho

dépourvu: prendre qqn au dépourvupřekvapit koho

douche: prendre une douche(vy)sprchovat se

embonpoint: prendre de l'embonpointtloustnout

essor: prendre son essorvzlétnout, vznést se, přen. rozvinout se

femme: prendre femmeoženit se

feu: prendre feuvznítit se, vzplanout, chytit ohněm

filature: prendre qqn en filaturesledovat koho

forme: prendre formenabý(va)t určitého tvaru, zřetelně se rýsovat

froid: prendre froidnachladit se, nastydnout

garde: prendre garde, être sur ses gardesdá(va)t pozor, mít se na pozoru

gorge: prendre qqn à la gorgechytit koho pod krkem

haine: prendre qqn en hainepojmout nenávist ke komu

importance: prendre de l'importancestát se důležitým

mal: prendre (du) malonemocnět

modèle: prendre qqn comme modèlevzít si koho za vzor

moulage: prendre un moulage de qqchudělat odlitek čeho, odlít co

part: prendre part à qqchúčastnit se čeho, podílet se na čem

parti: se mettre du parti, prendre le parti de qqnpostavit se na čí stranu, zastat se koho, rozhodnout se pro koho

parti: prendre le parti de qqchrozhodnout se pro co, zvolit co, zaujmout stanovisko jaký

pas: prendre le pas sur qqnpředejít koho i přen.

petit-déjeuner: prendre son petit-déjeunersnídat, dávat si snídani

plaisir: prendre du plaisir à (faire) qqchlibovat si v čem, mít v čem zalíbení, nacházet v čem potěšení

position: prendre positionzaujmout stanovisko

raccourci: prendre un raccourcijít zkratkou

rendez-vous: prendre (un) rendez-voussmluvit si schůzku

résolution: prendre une résolutionučinit rozhodnutí, rozhodnout se

retard: prendre du retardzpožďovat se o hodinkách

retraite: prendre sa retraiteodejít do důchodu

sang: prise de sangodběr krve

soin: prendre soin de qqn/qqchvzít si na starost, postarat se o koho/co

sur: être pris sur le faitbýt chycen při činu

temps: prendre (tout) son tempsdávat si na čas, nespěchat

tout: à tout prendrecelkem vzato, když se to tak vezme, když se to vezme kolem a kolem

tripe: prendre aux tripesdojmout k slzám, chytit za srdce

ventre: prendre du ventretloustnout

vol: prendre son volvzlétnout, odletět, vznést se

vue: prise de vuezáběr

appui: prendre appui sur qqn/qqchopřít se o koho/co

autobus: prendre l'autobusjet autobusem

congé: prendre une semaine de congévzít si týden volna

contre-pied: sport. prendre à contre-piedoklamat protihráče

file: prendre la filestoupnout si do řady

improviste (à l'): prendre qqn à l'improvistepřekvapit, nachytat koho

mesure: prendre des mesuresučinit opatření

peur: prendre peurpolekat se, dostat strach

acte: prendre acte de qqchzapamatovat si, vzít na vědomí, konstatovat co

air: prendre de grands airsdělat se důležitým, tvářit se důležitě