Hlavní obsah

ten, ta, to

Zájmeno

 1. (nesamostatně) ce, cet, cette, ces(samostatně) celui, celle, ceux, cellesKdo je ten pán?Qui est-ce cet homme ?
 2. hovor.(vytýkání) ce, cet, cette, ces, le, la, les
 3. (tento) ce, cet, cettePodej mi, prosím, tu bílou tašku.Passe-moi ce sac blanc, s'il te plaît.
 4. to (odkazuje na známý fakt, při představování ap.) ce, celaTo je pravda.C'est vrai.Co je ti do toho?Mêle-toi de ce qui te regarde !Co ty na to?Qu'est-ce que tu en dis ?sport. Do toho, do toho.Allez, allez.
 5. (časově daný) ce, cet, cette
 6. hovor.(při zdůraznění, vytýkání ap.) le, la, lesTo jsou ta nejkrásnější slova, která jsem kdy slyšela.Ce sont les plus beaux mots que j'aie jamais entendus.
 7. ten samý hovor.(tentýž) le même, la même
 8. nějaký ten hovor.(krátký, drobný) les quelques
 9. (on) celui-, celle-, ceux-
 10. ten - onen, ten - ten (jeden - druhý) qui... qui, tel... tel, telle... telle
 11. být v tom hovor. expr.(být těhotná) être enceinte/prise

Vyskytuje se v

tu: tu - tuhned - hned tantôt - tantôt

hodit se: Hodí se ti to zítra?Demain, ça te va ?

jakže: Jakže, ty to nevíš?Mais comment! Tu ne le sais pas?

líbit se: Líbil se ti ten film?Tu as aimé ce film ?

slušet: To ti nesluší.Cela ne te va pas.

ti: Kdo ti to řekl?Qui te l'a dis (à toi) ?

zase: A máme to tu zase.Ça y est, ça recommence.

draze: To ti přijde draho.Tu me le payeras.

chlév: Je (to) tu jak v chlívě.C'est une vraie écurie (ici).

patřit: Patří ti to.Bien fait pour toi., Tu l'as bien mérité., Ça te fera les pieds !