Hlavní obsah

les [le]

Související hesla

voir le

Vyskytuje se v

abattis: les abattisdrůbky

acridien: les acridienssarančata

agir: il s'agitde qqch jedná se, běží, jde o co

aigu: les aigusvýšky ekvalizéru ap.

aise: se mettre à l'aiseudělat si pohodlí, chovat se nenuceně

allant: les allants et venantskolemjdoucí, mimojdoucí

aller: se laisser allernedbat na sebe, zanedbávat se, à qqch podd(áv)at se čemu

apparaître: il apparaît que...zdá se, že

argonaute: les ArgonautesArgonauti v řecké mytologii

autre: l'un... l'autre, les uns... les autresjeden... druhý, jedni... druzí

avoir: il y aje, existuje, je tu/tam, je to

bagarrer: se bagarreravec qqn pour qqch rvát se, porvat se s kým o co

baguenauder: (se) baguenauderpotulovat se, bloumat po ulici ap.

baigner: se baigner(vy)koupat se umýt se ve vaně

bain: être dans le bainbýt zapletený, být namočený, být vtažen do něčeho

baisser: se baisserpour qqch sklonit se, sehnout se, shýbnout se pro co, kvůli čemu

balader: se baladerprocházet se bez cíle, potloukat se, courat se

balancer: se balancerhoupat se, kývat se, klátit se

banaliser: se banaliserzevšednit

bander: se bandernapnout se

barber: se barbernudit se, otravovat se

barrer: se barrerzmizet, táhnout, klidit se

barricader: se barricaderzabarikádovat se skrýt se za barikádou

base: sur la base deqqch na základě čeho

baser: se basersur qqch zakládat se, být založen na čem, opírat se o co

basque: le basquebaskičtina

bâton: mettre des bâtons dans les rouesà qqn házet komu klacky pod nohy

battre: se battreavec/contre qqn bít se, rvát se, prát se s kým

beau: il fait beaufaire qqch je snadné co

bécoter: se bécoterhubičkovat se, pusinkovat se

berbère: le berbèreberberština

bêtifier: se bêtifierblbnout, oblbovat se

bible: la BibleBible, Písmo svaté

bichonner: se bichonnerfintit se, parádit se

bidonner: se bidonnerchechtat se, popadat se za břicho

bigorner: se bigornerbít se, prát se, rvát se

blâmer: se blâmerde qqch dělat si výčitky za co, vyčítat si co

blesser: se blesserzranit se, poranit se

bois: les bois(dřevěné) dechové nástroje, slang. dřeva

accident: accident de la routedopravní nehoda

affaiblissement: affaiblissement de la vueslábnutí zraku

affaire: se tirer d'affairevyvléci se z nepříjemností

aligner: hovor. les alignervysázet prachy, zacvakat zaplatit

alourdir: alourdir les chargeszvýšit náklady

approche: approche de la nuitblížící se noc

après: Tournez à gauche après le pont.Za mostem zahněte doleva.

à: à lapodle, po (vzoru), jako

argent: déposer son argent à la banquevložit své peníze do banky

assurance: assurance contre les accidentsúrazové pojištění

autel: le trône et l'autelstát a církev