Hlavní obsah

base [bɑz]

Podstatné jméno ženské

 1. základ, podklad, předpokladétablir/poser/jeter les bases de qqchpoložit základy, vytvořit předpokladyêtre à la base de qqchbýt základem čeho
 2. de base základnísalaire de baseminimální mzda
 3. sur la base de qqch na základě čeho
 4. bases základy
 5. základ, základna, báze
 6. mat.základna, podstava geometrického tělesa
 7. mat.základ číslo
 8. chem.zásada, báze
 9. à base de qqch na bázi čeho
 10. ling.kořen, báze
 11. elektr.báze u tranzistoru
 12. base de données výp.databáze, báze dat

Vyskytuje se v

baser: se basersur qqch zakládat se, být založen na čem, opírat se o co

camp: camp de basezákladní tábor

aérien: base aérienneletecká základna

impôt: base de l'impôtdaňový základ

numération: numération à base 2dvojková soustava

salaire: salaire de basezákladní mzda

trou: être au trousedět v base

baser: être basé qqpartmít základnu kde

produit: produit de basesurovina

basa: sedět v baseêtre au trou

báze: na bázi čehoà base de qqch

daňový: daňový základbase de l'impôt, base d'imposition

potrava: základní složky lidské potravyéléments de base de l'alimentation humaine

řadový: řadový pracovníkemployé de la base, dělník ouvrier de la base

tábor: základní táborcamp de base

základ: položit základy čehoposer les bases de qqch

základ: daňový základbase d'imposition, assiette fiscale

základ: snížení daňového základuabattement à la base

základ: na základě čehosur la base, à base de qqch

základna: námořní/letecká základnabase navale/aérienne

základna: operační základnabase opérationnelle

základní: základní princippivot , base

základní: ekon. základní mzdasalaire de base

základní: základní táborcamp de base

základní: základní údajedonnées de base

zdroj: být zdrojem čehoêtre à la base de qqch

zásoba: minimální slovní zásobavocabulaire de base

bas: basynízké tóny basses , graves