Hlavní obsah

base [bɑz]

Podstatné jméno ženské

 1. základ, podklad, předpokladétablir/poser/jeter les bases de qqchpoložit základy, vytvořit předpokladyêtre à la base de qqchbýt základem čeho
 2. de base základnísalaire de baseminimální mzda
 3. sur la base de qqch na základě čeho
 4. bases základy
 5. základ, základna, báze
 6. mat.základna, podstava geometrického tělesa
 7. mat.základ číslo
 8. chem.zásada, báze
 9. à base de qqch na bázi čeho
 10. ling.kořen, báze
 11. elektr.báze u tranzistoru
 12. base de données výp.databáze, báze dat

Vyskytuje se v

baser: se basersur qqch zakládat se, být založen na čem, opírat se o co

camp: camp de basezákladní tábor

aérien: base aérienneletecká základna

impôt: base de l'impôtdaňový základ

numération: numération à base 2dvojková soustava

salaire: salaire de basezákladní mzda

trou: sedět v baseêtre au trou

produit: produit de basesurovina

basa: sedět v baseêtre au trou

báze: na bázi čehoà base de qqch

daňový: base de l'impôt, base d'impositiondaňový základ

potrava: éléments de base de l'alimentation humainezákladní složky lidské potravy

řadový: employé de la base, dělník ouvrier de la baseřadový pracovník

tábor: camp de basezákladní tábor

základ: poser les bases de qqchpoložit základy čeho

základna: base navale/aériennenámořní/letecká základna

základní: pivot , base základní princip

zdroj: être à la base de qqchbýt zdrojem čeho

zásoba: vocabulaire de baseminimální slovní zásoba

base: de basezákladní

bas: basynízké tóny basses , graves