Hlavní obsah

camp [kɑ̃]

Vyskytuje se v

concentration: camp de concentrationkoncentrační tábor

extermination: hist. camp d'exterminationvyhlazovací tábor

balle: La balle est dans votre camp.Je to na vás., Je řada na vás.

koncentrační: camp de concentrationkoncentrační tábor

kotva: lever l'ancre, lever le campzvednout kotvu

oheň: feu de camp/grégeoistáborový/řecký oheň

pracovní: camp de travailpracovní tábor

tábor: camp de basezákladní tábor

uprchlický: camp de réfugiésuprchlický tábor

základní: camp de basezákladní tábor

zmizet: Dégage !, Décampe !, Fiche le camp !Zmiz (mi z očí)!

camp: camp de basezákladní tábor