Hlavní obsah

bas

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (mužský hlas) basse f
  2. basy (nízké tóny) basses f pl, graves m pl

Vyskytuje se v

bas: au bas motpřinejmenším, nejméně

bas-fond: bas-fondsspodina, lůza, chudinské čtvrti

basse: bassesbasy, basové tóny

étage: de bas étagez nižších vrstev

ici: ici-basna tomto světě, zde na zemi, zde dole

jeter: jeter bas, à bas, à terreshodit, svrhnout, srazit

couler: couler baspotopit se

flatterie: basses flatteriespatolízalství

haut: de/du haut en basodshora až dolů

: là-bastam, tamhle

messe: messe bassetichá mše

mise: mise basvrh, vrhnutí mláďat

table: le bas bout de la tablekonec stolu proti čestnému místu

trou: sedět v baseêtre au trou

ventre: bas-ventrepodbřišek

depuis: depuis le haut jusqu'en basodspodu (až) navrch

parler: parler bas/à voix bassemluvit potichu

sauter: sauter à bas du litvyskočit z postele

chapeau: Chapeau bas !Klobouk dolů!

traiter: traiter qqn de haut en basjednat s kým povýšeně

voler: Cela vole bas.To nemá úroveň.

basa: sedět v baseêtre au trou

dolní: Chambre basse, v Anglii Chambre des communes, les CommunesDolní sněmovna

dolů: arrondir qqch par le baszaokrouhlit co dolů

kalhoty: pantalon à taille bassebokové kalhoty

krátkozraký: avoir la vue courte, přen. avoir la vue bassebýt krátkozraký

latina: bas latin pozdní latina

nízký: à bas prixza nízkou cenu

nižší: de bas étagez nižších vrstev

odshora: de haut en basodshora až dolů

odzdola: de bas en hautodzdola nahoru

pozemský: ce bas mondepozemský svět vezdejší

poznámka: note en bas de pagepoznámka pod čarou

pryč: À bas qqn/qqch !Pryč s kým/čím!

spráskaný: s'en aller la tête basseodejít jako spráskaný pes

strop: appartement bas de plafondbyt s nízkým stropem

středověk: Moyen Âge central, ve Francii Bas Moyen Âgevrcholný středověk

úder: coup basnízký úder v boxu, úder pod pás i přen.

věk: enfant en bas âgedítě útlého věku

výkonnost: rendement basmalá výkonnost

bokový: pantalon (à) taille bassebokové kalhoty

dole: au bas de qqchdole na čem

nadmořský: à basse altitudev nízké nadmořské výšce

nylonový: bas (de) nylonnylonové punčochy

potichu: parler bas/à voix basse/doucementmluvit potichu

tiše: parler basmluvit tiše

horem: par en haut, par en bashorem dolem

klobouk: tirer son chapeau à qqn, Chapeau (bas) !klobouk dolů před kým

krátký: être bas sur pattesmít krátké nohy

povýšeně: traiter qqn de haut en basjednat s kým povýšeně

přízemní: Ça vole bas.To je přízemní.

rána: donner à qqn un coup bas/en traîtrepřen. dát komu ránu pod pás

svěšený: marcher la tête bassejít se svěšenou hlavou

výška: regarder qqn/qqch de haut en baspřen. dívat se z výšky na koho/co

zašlapat: hovor. mettre qqn plus bas que terrezašlapat koho do země