Hlavní obsah

sauter [sote]

Tranzitivní sloveso

  1. qqch přeskočit překážku, stránky ap., skočit přes co přes zeď ap., vynech(áv)atsauter un repasvynechat jídlosauter tout de suite à la fin du chapitrepřeskočit najednou na konec kapitoly
  2. hovor.qqn ojet, přefiknout, ohnout koho

Vyskytuje se v

sauter: dát pryč, odstranit, zrušitfaire sauter

corde: švihadlocorde à sauter

joint: skákat snožmosauter à pieds joints

dessus: přeskočitsauter par-dessus

banque: rozbít bankfaire sauter la banque

reculer: prodloužit si rozběh (před skokem), fig. vyčkávat na vhodnou chvílireculer pour mieux sauter

saute: mít své vrtochyavoir des sautes d'humeur

brambor: vařené/opékané bramborypommes de terre bouillies/sautées

fičet: Ať to fičí!Et que ça saute !

krk: skočit komu kolem krkusauter au cou de qqn

náhlý: náhlý obrat, náhlá změnapéripétie , nálady saute

pojistka: vyhodit pojistkyfaire sauter les plombs

povětří: vyhodit co do povětřífaire sauter qqch

rozbít: slang. rozbít bankfaire sauter la banque

vyhodit: vyhodit co do vzduchufaire sauter qqch

vyrazit: hovor. vyrazit pojistkyfaire sauter les plombs

vzduch: vyhodit/vyhazovat co do vzduchufaire sauter/exploser qqch

trknout: To trkne každého!Cela saute aux yeux !

bít: bít do očísauter aux yeux

chytit: chytit příležitost za pačesysauter sur l'occasion

kousnout: kousnout do kyselého jablkase jeter à l'eau, sauter le fossé

prásknout: prásknout do tohosauter le fossé

rovný: skočit do čeho rovnýma nohamasauter à pieds joints sur qqch

skočit: skočit do čeho rovnýma nohamasauter à pieds joints sur qqch