Hlavní obsah

corde [kɔʀd]

Podstatné jméno ženské

 1. provaz, šňůra, lanolier qqch avec une cordespojit co provazemsuspendre qqch avec une cordepověsit co na provaz
 2. sáh míra dřeva
 3. tětiva lukutendre la corde d'un arcnapnout luk
 4. oprátka, provazcondamner qqn à la cordeodsoudit koho k trestu smrti provazemse mettre la corde au coustrčit hlavu do oprátky
 5. nit ve tkaniněusé jusqu'à la cordeodřený až na nit, prošoupanýcorde à lingeprádelní šňůra
 6. vnitřní okraj závodní dráhymotor. prendre un virage à la cordeřezat zatáčku
 7. lano horolezecké ap.corde à sauteršvihadlodanseur de cordeprovazochodec
 8. hud.struna
 9. cordes smyčce soubor smyčcových nástrojů v orchestru
 10. přen.struna, citlivé místo
 11. cordes vocales anat.hlasivky

Vyskytuje se v

timbre: (corde de) timbrestřevová struna natažená na bubínku

danseur: danseur de cordeprovazochodec

arc: avoir plusieurs cordes à son arcmít několik želízek v ohni

bourse: tenir les cordons de la boursevést pokladnu, spravovat finance

vibrer: faire vibrer la corde sensiblezahrát na citlivou strunu

chomout: se mettre la corde au coustrčit hlavu do chomoutu

nástroj: instruments à cordes/à percussion/à vent/en cuivrestrunné/bicí/dechové/žesťové nástroje

říznout: couper un virage, prendre un virage à la cordeříznout zatáčku

smrt: condamner qqn à la cordeodsoudit koho k trestu smrti provazem

svázat: corder, lier avec une cordesvázat provazem

svinout: cordersvinout do provazce

šňůra: corde à lingeprádelní šňůra

šplhat (se): grimper à la cordesport. šplhat po laně

zatáčka: prendre un virage à la cordeřezat zatáčku

citlivý: toucher la corde sensible de qqn, prendre qqn par son point faibleuhodit na čí citlivou strunu

daleko: tirer sur la cordejít příliš daleko v požadavcích

choulostivý: être sur la corde raidebýt v choulostivé situaci

kompetence: Ce n'est pas dans mes cordes.Není to v mé kompetenci.

oprátka: se mettre la corde au coustrkat hlavu do oprátky

plést: filer sa cordeplést (si) na sebe bič

pošta: cordier cordant, téléphone tichá pošta

provaz: être condamné à la cordedostat provaz

struna: toucher/faire vibrer la corde sensibleudeřit na citlivou strunu

corde: cordessmyčce soubor smyčcových nástrojů v orchestru