Hlavní obsah

daleko

Příslovce

  1. (místně) loinJe to odsud daleko?C'est loin d'ici ?Jak daleko je to odsud k moři?Combien y a-t-il d'ici à la mer ?daleko od sebeécarté/-ée
  2. (časově) loin
  3. (velmi, mnohem) (de) beaucoup, de loin(s komparativem) infiniment

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

dál: a tak dáleet cætera

daleký: skok dalekýsaut en longueur

méně: čím dál méněde moins en moins

široko: široko dalekode loin

a: A dál?Et puis quoi ?

být: Není to (odtud) daleko.Ce n'est pas loin (d'ici).

dál: Pojďte dál!Entrez !

jít: Pojď dál!Entre !

nedaleko: Je to nedaleko odtud.Ce n'est pas loin d'ici.

nedaleko: Bydlí nedaleko školy.Il habite pas loin de son école.

dál: jít dál od čeholaisser tomber qqch

dál: nemoci (už) dál duševněn'en pouvoir plus

dál: Tak už to dál nejde.Ça ne va plus (comme ça).

dojít: přísl. S poctivostí nejdál dojdeš.On a avantage à être honnête.

jablko: Jablko nepadá daleko od stromu.C'est au fruit qu'on connaît l'arbre.

štěkat: Psi štěkají, karavana jde dál.Les chiens aboient, la caravane passe.

zacházet: zacházet příliš dalekoaller trop loin

après: Eh bien ! Après ?Dobrá! A co dál?

ci: ci-aprèsdále

ci: ci-dessousníže, dále

continuation: Bonne continuation !Jen tak dál!

lancée: courir sur sa lancéeběžet dál

loin: être loin de faire qqchbýt dalek čeho

mieux: de mieux en mieuxčím dál tím lépe

suite: et ainsi de suitea tak dále

suivre: suivre un produitdále prodávat/vyrábět (týž) výrobek

après: voyez ci-aprèsviz dále

mais: Mais encore ?A (co) dál?, No a?

pire: C'est de pire en pire.Je to čím dál horší.

ainsi: et ainsi de suitea tak dál

bec: se retrouver le bec dans l'eauzůstat na suchu, nevědět, jak dál

bouchon: hovor. pousser le bouchon trop loinzajít příliš daleko, přehnat to

corde: tirer sur la cordepřehánět, zajít příliš daleko v požadavcích

coupe: Il y a loin de la coupe aux lèvres.Od slov daleko k činům.

être: Où en êtes-vous dans vos recherches ?Jak jste daleko ve vašich bádáních?

fils: tel père, tel filsjaký otec, takový syn, jablko nepadne daleko od stromu

loin: aller trop loinzajít příliš daleko

loin: Il y a loin de la coupe aux lèvres.Od slov daleko k činům.

monture: Qui veut voyager loin ménage sa monture.Práce kvapná, málo platná., Kdo chce dojet daleko, šetří svého koně.

reprendre: La vie reprend son cours.Život jde dál., Život se vrací do starých kolejí.