Hlavní obsah

dál

Podstatné jméno, rod ženský

Příslovce

  1. (v porovnání - vzdáleností ap.) plus loinPojďte dál!Entrez !
  2. (pokračování děje)a tak dáleet cætera

Vyskytuje se v

dál: et cæteraa tak dále

daleko: écarté/-éedaleko od sebe

daleký: saut en longueurskok daleký

dělo: canon d'eau, canon arroseurvodní dělo

méně: de moins en moinsčím dál méně

následný: action postérieureling. následný děj

nit: fil conducteur (d'une action)červená nit (děje)

ostřelovat: canonnerostřelovat z děla

protiletadlový: canon antiaérienprotiletadlové dělo

původce: complément d'agent, agent du procèsling. původce děje

pyšný: avoir l'orgueil/être fier de ses enfantsbýt pyšný na své děti

spád: rythme de l'actionspád děje ve filmu ap.

široko: de loinširoko daleko

a: Et puis quoi ?A dál?

být: Ce n'est pas loin (d'ici).Není to (odtud) daleko.

dít se: Qu'est-ce qui se passe ?Co se děje?

jeho, její, jejich: ses parents/enfants/amisjeho/její rodiče/děti/přátelé

jít: Entre !Pojď dál!

nedaleko: Ce n'est pas loin d'ici.Je to nedaleko odtud.

svůj, svá, své, svoje: Les enfants aiment leur maîtresse.Děti mají rády svou učitelku.

zavřít: Il est fermé le dimanche.V neděli je zavřeno.

dojít: On a avantage à être honnête.přísl. S poctivostí nejdál dojdeš.

jablko: C'est au fruit qu'on connaît l'arbre.Jablko nepadá daleko od stromu.

štěkat: Les chiens aboient, la caravane passe.Psi štěkají, karavana jde dál.

zacházet: aller trop loinzacházet příliš daleko

après: Eh bien ! Après ?Dobrá! A co dál?

artillerie: pièce d'artilleriedělo

canon: canon à neigesněhové dělo

ci: ci-aprèsdále

continuation: Bonne continuation !Jen tak dál!

lancée: courir sur sa lancéeběžet dál

mieux: de mieux en mieuxčím dál tím lépe

rythme: rythme de l'actionspád děje ve filmu ap.

suite: et ainsi de suitea tak dále

suivre: suivre un produitdále prodávat/vyrábět (týž) výrobek

aéré: centre aéréozdravovna (pro děti)

agent: ling. complément d'agentčinitel, původce děje

allocation: allocations familialesrodinné přídavky, přídavky na děti

le, la: Le dimanche, je déjeune chez mes parents.Každou neděli obědvám u rodičů.

mais: Mais encore ?A (co) dál?, No a?

passer: Qu'est-ce qui se passe ?, Que se passe-t-il ?Co se děje?

pire: C'est de pire en pire.Je to čím dál horší.

que: Que se passe-t-il ?Co se děje?

ainsi: et ainsi de suitea tak dál

bec: se retrouver le bec dans l'eauzůstat na suchu, nevědět, jak dál

bouchon: hovor. pousser le bouchon trop loinzajít příliš daleko, přehnat to

corde: tirer sur la cordepřehánět, zajít příliš daleko v požadavcích

coupe: Il y a loin de la coupe aux lèvres.Od slov daleko k činům.

être: Où en êtes-vous dans vos recherches ?Jak jste daleko ve vašich bádáních?

fils: tel père, tel filsjaký otec, takový syn, jablko nepadne daleko od stromu

loin: aller trop loinzajít příliš daleko

monture: Qui veut voyager loin ménage sa monture.Práce kvapná, málo platná., Kdo chce dojet daleko, šetří svého koně.

reprendre: La vie reprend son cours.Život jde dál., Život se vrací do starých kolejí.

retourner: De quoi il retourne.O co jde., O čem se mluví., Co se děje.