Hlavní obsah

méně, hovor. míň

Příslovce

  1. (menší počet, míra) koho/čeho moins de qqn/qqchčím dál méněde moins en moinsvíce či méněplus ou moinstím méněd'autant moins
  2. (minus) moins

Vyskytuje se v

kolečko: Il a une case en moins.Má o kolečko míň.

méně: de moins en moinsčím dál méně

málo: On a peu d'argent/de temps.Máme málo peněz/času.

peníze: J'ai peu/beaucoup d'argent.Mám málo/hodně peněz.

víc: plus ou moins, peu ou prouvíce méně

kvapný: Il ne faut rien précipiter.Práce kvapná málo platná.

o: avoir une case en moinsmít o kolečko míň

importer: Cela importe peu.Na tom (pra)málo záleží.

mille: mille fois moinstisíckrát méně

point: peu ou pointmálo nebo vůbec ne

rare: un des rares... qui...jeden z mála, který...

contenter: Un rien le contente.Spokojí se s málem.

faillir: J'ai failli tomber.Málem jsem upadl.

falloir: J'ai failli tomber, il s'en est fallu d'un rien.Nic nechybělo a málem jsem upadl.

manquer: Il avait manqué de tomber.Málem upadl.

ou: plus ou moinsvíce méně

que: plus/moins que...více/méně než...

casser: casser la croûteněco (málo) pojíst, dát si něco (k jídlu)

monture: Qui veut voyager loin ménage sa monture.Práce kvapná, málo platná., Kdo chce dojet daleko, šetří svého koně.