Hlavní obsah

a

Částice

  • etA co teď?Et maintenant ?A dál?Et puis quoi ?

Vyskytuje se v

allée: allée et venue chození sem a tam, přecházení, pobíhání

application: application de l'ensemble A vers l'ensemble Bzobrazení množiny A na množinu B

après: Eh bien ! Après ?Dobrá! A co dál?

autel: le trône et l'autelstát a církev

bas: des hauts et des bas(střídavé) úspěchy a neúspěchy, výšky a pády

carreau: carreau des Halles= stánky s ovocem a zeleninou kolem pařížské tržnice

ce: ce disant, ce faisanta přitom

choucroute: choucroute garnie= jídlo z kyselého zelí, uzenin a brambor

conscience: En mon âme et conscience.Podle mého nejlepšího vědomí a svědomí.

corps: le corps et le sang du Christtělo a krev Páně

corps: les corps constituéssprávní a soudní orgány

corps: les grands corps de l'Étatvyšší soudní a správní orgány

couronne: ni fleurs ni couronnesbez květin a věnce o velmi prostém pohřbu

cours: cours élémentairedruhá a třetí třída

cours: cours moyenčtvrtá a pátá třída

dehors: Dehors !(A) ven!

demi-tour: faire demi-tourobrátit se a jít zpět, vrátit se

D. O. M.: les D.O.M.-T.O.Mzámořské departementy a území Francie

filer: hud. filer un sonrozvinout a stáhnout tón

impossible: faire l'impossibledělat všechno možné (a nemožné)

inconvénient: avantages et inconvénients de qqchvýhody a nevýhody čeho

licite: profits licites et illiciteszákonné a nezákonné zisky

lorrain: gastr. quiche lorraine= slaný koláč se sýrem a uzeným vepřovým masem

métallique: encaisse métalliquezlaté (a stříbrné) rezervy

moralité: témoin de moralitésvědek o pověsti a chování strany

multiplier: multiplier les essaisznovu a znovu se pokoušet

négocier: négocier un virage(rychle a dobře) projet zatáčku

offre: loi de l'offre et de la demandezákon nabídky a poptávky

par: par monts et par vauxpřes hory a doly

par: par-ci, par-làsem tam, tu a tam

perdu: objets perdusztráty a nálezy

peser: peser le pour et le contrezvážit (důvody) pro a proti

protection: Protection maternelle et infantile P. M. I.péče o matku a dítě

queue: sans queue ni têtebez hlavy a paty

rapport: bon rapport qualité-prixdobrý poměr kvality a ceny

sans: les jours avec et les jours sansdobré a špatné dny

sauf: être sain et saufbýt živ a zdráv

savoir: faire de la prose sans le savoirdělat něco dobře a ani o tom nevědět

sec: au pain sec et à l'eauo chlebu a vodě

service: service après-ventezáruční a pozáruční servis

simplement: purement et simplementprostě a jednoduše

suite: et ainsi de suitea tak dále

tête: femme de tête= schopná a energická žena

tout: à tout prendrecelkem vzato, když se to tak vezme, když se to vezme kolem a kolem

aller: Cette vis et ce boulon vont ensemble.Ten šroub a matka patří k sobě.

après-vente: service après-vente S. A. V.záruční a pozáruční servis, servisní služba

assouplir: s'assouplir et s'échauffer avant une courseprotáhnout se a zahřát před závodem

boire: le boire et le mangerjídlo a pití

coucher: le coucher et la nourritureubytování a strava

couper: couper un mot et passer à la lignerozdělit slovo a jít na další řádek

décharner: Cette maladie l'a complètement décharné.Po té nemoci je jen kost a kůže.

départ: tableau des départs et des arrivées (informační) tabule odjezdů a příjezdů

distinguer: distinguer le bien et le malrozezn(áv)at dobro a zlo

examiner: examiner le pour et le contrezvážit pro a proti

falloir: J'ai failli tomber, il s'en est fallu d'un rien.Nic nechybělo a málem jsem upadl.

liégeois: café liégeois= ledová káva se šlehačkou a kakaem

mais: Mais encore ?A (co) dál?, No a?

nombre: accord en genre et en nombreshoda v rodě a čísle

nôtre: votre maison et la nôtreváš dům a (ten) náš

nourri: être logé et nourribýt na byt a stravu

pair: travailler au pairpracovat za byt a stravu/jako au pair

partir: Il est parti de zéro et il a réussi.Začínal od nuly a uspěl.

pis: Qui pis est.A co horšího.

que: Il ne fait que boire et manger.Jen jí a pije.

qui: qui pis esta co je horšího

qui: qui plus esta co (je) víc, a co navíc

si: Et si elle se fâche ? – Tant pis.A co když se rozzlobí? – Tak ať.

sourciller: Il a payé sans sourciller.Zaplatil a ani nehnul brvou.

tant: tant pour centtolik a tolik procent

acte: dont acteskončeno a podepsáno závěr protokolu, bereme na vědomí

ainsi: et ainsi de suitea tak dál

âme: en mon âme et consciencepodle mého nejlepšího svědomí a vědomí

appétissant: hovor. femme appétissantežena krev a mlíko

aussitôt: aussitôt dit, aussitôt faita je to (hotovo), hned jak se řeklo, tak se udělalo

calendes: renvoyer qqch aux calendes grecquesaž naprší a uschne odložit na neurčito

cent: en un mot comme en centjedním slovem, zkrátka (a dobře)

ciel: Aide-toi, le ciel t'aidera.Člověče, přičiň se, a Bůh ti pomůže.

compte: au bout du compte, tout compte faitkonec konců, konečně, nakonec, (a tak) přece jen

doigt: être à deux doigts de la mortbýt na hranici života a smrti

droit: marcher droitsekat dobrotu, držet hubu a krok

effacer: hovor. On efface tout et on recommence.Vše smažeme a začneme znovu.

envers: envers et contre tousnavzdory a proti všem

facile: Cela est plus facile à dire qu'à faire.To se lehko řekne a hůř udělá.

falloir: Quand le vin est tiré, il faut le boire.Kdo se dá na vojnu, musí bojovat., Kdo řekne á, musí říct i bé., Co sis nadrobil, To si taky sněz.

grincement: des pleurs et des grincements de dentspláč a skřípění zubů

heureux: Bonne et heureuse année !Šťastný a veselý nový rok!

hors: Hors d'ici !A ven!, Pryč odsud!

intelligible: à haute et intelligible voixnahlas a srozumitelně

jeunesse: Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.Kdyby mládí vědělo a stáří mohlo.

joyeux: Joyeux Noël !Šťastné a veselé! vánoční přání