Hlavní obsah

a

Částice

  • etA co teď?Et maintenant ?A dál?Et puis quoi ?

Vyskytuje se v

a: nota aA

à: podle, po (vzoru), jakoà la

abandon: úplně bez dohledu, zanedbaný, v nepořádkuà l'abandon

abri: v bezpečíà l'abri

achopper: qqch narazit na cos'achopper (à)

à-coup: trhaně, nárazově, přerušovaněpar à-coups

adresse: qqn na čí adresuà l'adresse de

affût: qqch číhat na co, být na čekané/číhanéêtre à l'affût de

aide: qqch pomocí čeho, čímà l'aide de

air: vypadatavoir l'air

aise: cítit se dobřeêtre à l'aise

amiable: smírný, dobrovolný, přátelskýà l'amiable

anglais: po anglickuà l'anglaise

annonce: při ohlášení čeho časověà l'annonce de qqch

antique: na antický způsobà l'antique

approche: qqch když se blíží co, před čímà l'approche de

appui: de qqch na podporu čehoà l'appui

arraché: vší silouà l'arraché

arriver: qqch dostat se k čemuen arriver à

assez: mít čeho dostavoir assez de qqch

assignation: domácí vězeníassignation à résidence

attention: +subj. dá(va)t pozor, aby cofaire attention que/à ce que

avance: předem, napředà l'avance

avantage: být tak laskav a, laskavě udělat coavoir avantage à faire qqch

avant-garde: qqch v čele čehoà l'avant-garde de

avenant: přiměřeně, podle toho, k tomuà l'avenant

avenir: v budoucnu, (na)příštěà l'avenir

aventure: nazdařbůh, bez cíleà l'aventure

avoir: mít to za/na koliken avoir pour qqch

baïonnette: bajonetovýà baïonnette

balai: násada smetáku, přen. hubeňour, tyčkamanche à balai

barbe: cukrová vatabarbe à papa

bascule: houpací, sklápěcí, sklopnýà bascule

base: qqch na bázi čehoà base de

bâton: nesouvisle, přerývaněà bâtons rompus

beau: faire qqch marně dělat coavoir beau

bénéficier: qqn/qqch přinést prospěch komu/čemubénéficier à

besoin: potřebovat koho/coavoir besoin de qqn/qqch

bientôt: na brzkou shledanouà bientôt

blanc: dobělaà blanc

blinde: bleskově, bleskurychleà toute blinde

bloc: zcela, úplně, důkladněà bloc

bon: proč(pak)?, nač(pak)?, k čemu by to bylo dobré?à quoi bon ?

bord: bok po boku, vedle sebebord à bord

borner: qqch omezit se na co, spokojit se s čímse borner à

bouchée: piroh s masovou náplníbouchée à la reine

canne: rybářský prutcanne à pêche

casser: strašně moc, nanejvýš, všeho všudyà tout casser

cause: qqn kvůli komuà cause de

caution: nezaručený, nejistý, pochybnýsujet à caution

c'est-à-dire: to znamená, žec'est-à-dire que

chair: prejtchair à saucisse

chambre: plynová komorachambre à gaz

chasse: štvanice hon pouze s loveckými psy, beze zbraníchasse à courre

chat: devítiocasá kočka důtkychat à neuf queues

chaud: zateplaà chaud

chenille: pásový vozidlo ap.à chenilles

cheptel: smlouva o nájmu dobytka(bail à) cheptel

cheval: na konià cheval

chiffrer: dělat, činit kolik, jít do kolikase chiffrer à

cinq: odpolední schůzecinq à sept

claire-voie: laťkovýà claire-voie

commencer: faire qqch začí(na)t dělat cocommencer à

con: debilně, blbě, pitoměà la con

abomination: ošklivit si, hnusit si, protivit si koho/coavoir qqn/qqch en abomination

accoutumé: (jako) obyčejně, (jako) obvykle(comme) à l'accoutumée

acheter: koupit co draho/levně/na úvěracheter qqch cher/bon marché/à crédit

admission: připuštění ke zkoušceadmission à un examen

affaire: mít s kým co do činěníavoir affaire à qqn

affection: mít rád koho, být nakloněn komuavoir de l'affection pour qqn

affinité: být spřízněný s kýmavoir des affinités avec qqn

aiguille: pletací jehliceaiguille à tricoter