Hlavní obsah

chasse [ʃas]

Podstatné jméno ženské

  1. lov, hon, honbaart de la chasselovectvípermis de chassehonební lístek povoleníchasse sans autorisationhon bez povoleníchien de chasselovecký pes
  2. chasse à courre štvanice hon pouze s loveckými psy, beze zbraní
  3. lovecká sezóna
  4. loviště, (honební) revír, honitbachasse gardéesoukromý revír
  5. úlovek, lov, (ulovená) kořist
  6. pronásledování, stíhání, honičkafaire la chasse à l'emploishánět zaměstnánífaire la chasse à qqn/qqchpronásledovat koho/cochasse aux sorcièreshon na čarodějnicedonner la chasse à qqch, prendre qqch en chassestíhat, pronásledovat co o nepřátelském letadlu ap.
  7. avion de chasse stíhací letoun
  8. stíhací letectvo
  9. proplachování, promývání, splachování

Vyskytuje se v

tableau: výřad, celkový úlovektableau de chasse

chasse-neige: sněhová frézachasse-neige à turbine

courre: štvanicechasse à courre

couteau: lovecký nůžcouteau de chasse

dépeupler: vyhubit zvěřdépeupler une chasse

diable: vyhánět ďáblachasser le diable

sorcier: hon na čarodějnicechasse aux sorcières

chasser: plašit mouchychasser les mouches

galop: Lidská přirozenost se nezapře.Chassez le naturel, il revient au galop.

naturel: Lidská přirozenost se nezapře.Chassez le naturel, il revient au galop.

chodit: chodit na lov/na rybyaller à la chasse/à la pêche

lov: Lovu zdar!Bonne chasse !

lovecký: lovecký peschien de chasse

lovit: žert. lovit ženichafaire la chasse au mari

myslivecký: expr. myslivecká latinahistoires de chasse, hâbleries de chasseurs

odstřel: doba odstřelupériode de la chasse

svrhnout: svrhnout koho z trůnuchasser qqn de son trône, détrôner qqn

trůn: svrhnout koho z trůnuchasser qqn de son trône, détrôner qqn

splachovací: splachovací záchodtoilette à chasse d'eau

košile: Zvyk je železná košile.Chassez le naturel, il revient au galop.

revír: lovit v cizím revíruchasser sur les terres d'autrui

vyhnat: vyhnat komu co z hlavychasser qqch de la tête de qqn

chasse: štvanice hon pouze s loveckými psy, beze zbraníchasse à courre