Hlavní obsah

chodit

Nedokonavé sloveso

  1. (pohybovat se krokem) marcher, aller, passerchodit do práce pěškyaller au travail à piedNechoď ještě!Ne pars pas encore !chodit o berlíchmarcher avec des béquilles, béquillerchodit po špičkáchmarcher sur la pointe des piedschodit rychlemarcher bon train
  2. (do školy) aller, do čeho suivre les cours de qqch, fréquenterchodit na přednáškysuivre un courschodit mezi lidisortir
  3. (vyzvedávat něco) pro co aller chercher qqch
  4. (mít známost) s kým sortir, avoir une liaison avec qqn
  5. (na ryby) aller, na co aller cueillir qqchchodit na lov/na rybyaller à la chasse/à la pêche
  6. (tajně brát) komu na co chiper qqch à qqn
  7. (být dodáván) arriver
  8. (oblékat se) être habillé/-ée
  9. (obracet se na někoho) ke komu, za kým aller voir qqnhovor. na koho s čím importuner qqn avec qqch

Vyskytuje se v

děvče: chodit za děvčatycourir les filles

mezi: chodit mezi lidifréquenter le monde

náboženství: chodit na náboženstvíaller au catéchisme

pravidelně: pravidelně chodit do barů, na plesy, do kursu ap.fréquenter

přednáška: chodit na přednáškysuivre les cours

špička: chodit po špičkáchmarcher sur la pointe des pieds

tělo: chodit jako tělo bez dušeerrer comme une âme en peine

za: chodit za školufaire l'école buissonnière

nákup: chodit na nákup(y)faire des courses, faire les magasins

o: chodit o berlíchmarcher avec des béquilles

pěšky: chodit pěškyaller à pied

škola: chodit do školyaller à l'école

tam: Nechoď tam!N'y va pas !

duše: chodit jako tělo bez dušeerrer comme une âme en peine

džbán: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.

hlava: chodit s hlavou v oblacíchêtre dans les nuages

hospoda: chodit ke komu jako do hospodyprendre la maison de qqn pour une auberge

kaše: chodit okolo jako kočka kolem horké kašetourner autour du pot

lidé: chodit mezi lidifréquenter le monde

naostro: chodit naostrone pas porter de culotte/slip

pejsek: chodit za kým jako pejseksuivre qqn comme un toutou

přízrak: chodit jako přízrakerrer comme une âme en peine

s, se: chodit spát se slepicemise coucher comme des poules

slepice: chodit spát se slepicemise coucher avec les poules

škola: chodit za školufaire l'école buissonnière

utrhnout se: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.

vyšlapaný: chodit vyšlapanými cestamisuivre les sentiers battus

automate: marcher comme un automatechodit jako stroj

béquille: marcher avec des béquilleschodit o berlích

chorale: faire partie d'une choralechodit do sboru, zpívat ve sboru

fille: fréquenter les filleschodit za prostitutkami

marcher: marcher à quatre pattes/sur les mains/sur la pointe des piedsjít/chodit po čtyřech/rukách/špičkách

venir: aller et venirchodit sem a tam, přecházet

aimer: J'aimais sortir avec mon frère.Rád jsem chodil ven s bratrem.

course: faire les coursesnakupovat, chodit po nákupech

faire: hovor. savoir y faireumět v tom chodit, vyznat se v tlačenici

lourdement: marcher lourdementtěžkopádně chodit

noir: porter du noir, être en noirchodit v černém, být v černém na znamení smutku

suivre: suivre un courschodit na přednášky, navštěvovat kurs

tourner: tourner en rondchodit dokola

buissonnier: faire l'école buissonnièrechodit za školu, ulejt se z práce

chaussé: Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés.Kovářova kobyla chodí bosa.

école: faire l'école buissonnièrechodit za školu

errer: errer comme une âme en peinechodit jako tělo bez duše

fossé: Au bout du fossé, la culbute.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

nuage: être dans les nuageschodit s hlavou v oblacích

pas: faire les cent paschodit sem a tam

peine: errer comme une âme en peinechodit jako tělo bez duše

pot: tourner autour du potchodit kolem jako kočka okolo horké kaše

tant: Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až ucho upadne.