Hlavní obsah

tourner [tuʀne]

Sloveso zvratné

Vyskytuje se v

dos: à qqn/qqch otočit se ke komu/čemu zády i přen.tourner le dos

tourner: otočit se v posteli, z druhé strany ap., vers qqn/qqch obrátit se k publiku ap.se tourner

après: Za mostem zahněte doleva.Tournez à gauche après le pont.

bar: vymetat baryfaire la tournée des bars

court: rychle se otočit, náhle změnit směr, změnit téma, stočit/obrátit řeč na něco jinéhotourner court

désavantage: obrátit v čí neprospěchtourner au désavantage de qqn

jaune: žloutnouttourner au jaune

ridicule: zesměšnit kohotourner qqn en ridicule

tournée: tah po diskotékáchtournée des boîtes de nuit

chance: Karta se obrátila., Štěstí se obrátilo.La chance a tourné.

grand-duc: = vyrazit na tah do luxusních podnikůfaire la tournée des grands-ducs

lion: přecházet jako tygr v klecitourner comme un lion en cage

page: otočit stránkutourner la page

pot: chodit kolem jako kočka okolo horké kašetourner autour du pot

toupie: točit se jako káčatourner comme une toupie

vent: být kam vítr, tam plášťtourner à tous les vents

vinaigre: obracet se k horšímutourner au vinaigre

formát: film točený na 16 mm formátfilm tourné en 16 millimètres

koncertní: koncertní síň/turnésalle/tournée de concert

nakládačka: dostat nakládačkurecevoir une tournée

otáčet: otáčet proti směru hodinových ručičektourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

otočit: otočit proti směru hodinových ručičektourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

plést: plést komu hlavutourner la tête à qqn

ručička: otočit proti směru hodinových ručičektourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

scestí: dostat se na scestímal tourner, s'engager dans la mauvaise voie

stránka: vidět vše z horší/lepší stránkyavoir l'esprit mal/bien tourné

točitý: točité schodištěescalier tournant

úsilí: zaměřit své úsilí na cotourner ses efforts vers qqch

zlé: vykládat si ve zlém coprendre/tourner qqch en mal/mauvaise part

doleva: Zahněte doleva.Tournez à gauche.

doprava: Odbočte doprava.Tournez à droite.

nalevo: Jděte nalevo.Prenez/Allez/Tournez à gauche.

napravo: Odbočte/Jděte napravo.Tournez/Allez à droite.

odbočit: odbočit doleva/dopravatourner à gauche/droite

točit se: Točí se mi hlava.J'ai la tête qui tourne.

videoklip: natočit videoklip k písnitourner le clip de la chanson

vlevo: zahnout vlevotourner à gauche

zabočit: zabočit vlevo/vpravotourner à gauche/droite

dobře: dobře fungovat o motoru ap.tourner rond

chodit: chodit okolo jako kočka kolem horké kašetourner autour du pot

karta: Karta se obrátila. situace se změnilaLa chance a tourné.

kaše: chodit okolo jako kočka kolem horké kašetourner autour du pot

korouhvička: točit se jako korouhvička (ve větru)tourner comme une toupie

něco: Něco tady nehraje.Ça ne tourne pas rond.

obracet: obracet oči v slouptourner de l'œil

obrátit: obrátit listtourner la page

obrátit se: Karta se obrátila.La chance a tourné.

otočit se: otočit se ke komu/čemu zádytourner le dos à qqn/qqch

plášť: Je kam vítr, tam plášť.Il tourne à tout vent., C'est une girouette.

poplést: poplést komu hlavufaire tourner la tête de qqn, entêter qqn

tygr: přecházet jako tygr v klecitourner comme un ours en cage

záda: ukázat zádatourner casaque

zatočit se: Všechno se s ním zatočilo.Tout a tourné autour de lui.

dérision: zesměšnit koho/cotourner qqn/qqch en dérision