Hlavní obsah

marcher [maʀʃe]

Intranzitivní sloveso

  1. jít, chodit, kráčetmarcher à quatre pattes/sur les mains/sur la pointe des piedsjít/chodit po čtyřech/rukách/špičkách
  2. přen.vers/à qqch jít, směřovat, ubírat se k čemu
  3. sur qqn/qqch pochodovat, táhnout na koho/co o vojsku, i přen.
  4. přen., hovor.být pro
  5. hovor.sežrat to, (z)baštit to, nalítnout
  6. je(zdi)t
  7. běžet, být v chodu, fungovatfaire marcher une machineuvést stroj do chodufaire marcher qqchvést, řídit co továrnu, domácnost ap.
  8. přen.jít, dařit se, klapat
  9. šlápnout, pošlap(áv)atDéfense de marcher sur les pelouses !Nešlapte po trávnících!

Vyskytuje se v

marche: en marchev provozu, v chodu, zapnutý

marché: bon marchévýhodná koupě

acheter: acheter qqch cher/bon marché/à créditkoupit co draho/levně/na úvěr

arrière: faire marche (en) arrièrecouvnout před něčím

automate: marcher comme un automatechodit jako stroj

béquille: marcher avec des béquilleschodit o berlích

bon: à bon marchélevný

captif: marché captifmonopolní trh

derrière: marcher l'un derrière l'autrejít jeden za druhým

façon: façon de marcherzpůsob chůze

gris: marché grisšedý trh

histoire: marche de l'histoireběh dějin

liquide: marché liquideplynulý trh

marcher: marcher à quatre pattes/sur les mains/sur la pointe des piedsjít/chodit po čtyřech/rukách/špičkách

mettre: se mettre en marcherozjet se

pas: marcher sur les pas de qqnsledovat koho, fig. kráčet v čích stopách

puce: marché aux puces, les pucesbleší trh, hovor. blešák

rampant: marche rampanteplížení vojáků

remettre: remettre en marcheznovu spustit

spot: marché spotpromptní obchod

avant: marcher (en) avantkráčet v čele

lourdement: marcher lourdementtěžkopádně chodit

meilleur: meilleur marchélevnější, lacinější

canard: marcher comme un canardkolébat se jako kachna

droit: marcher droitsekat dobrotu, držet hubu a krok

file: marcher à la filejít v řadě za sebou

talon: marcher/être sur les talons de qqnjít/být komu v patách

tortue: marcher d'un pas de tortue, avancer comme une tortuevléct se jako hlemýžď

trace: suivre/marcher sur les traces de qqnjít/kráčet stopách/šlépějích koho

train: prendre le train en marchenastoupit do rozjetého vlaku do rozběhlé akce

akciový: marché des actionsakciový trh

bleší: marché aux pucesbleší trh

burza: marché noirčerná burza

burzovní: marché /indice boursierburzovní trh/index

dobrota: marcher droitsekat dobrotu

ekonomika: économie de marchétržní ekonomika

huba: marcher droitdržet hubu a krok

chodit: marcher avec des béquilles, béquillerchodit o berlích

chování: tenue du marchéekon. chování trhu

jednotný: marché uniqueekon. jednotný trh

kapitálový: marché des capitauxekon. kapitálový trh

neviditelný: main invisible du marchéekon. neviditelná ruka trhu

obchod: conclure/faire un marchéuzavřít/udělat obchod

opětný: remise en marcheopětné uvedení do chodu o stroji ap.

ovládnout: dominer un marchéekon. ovládnout trh

pochod: se mettre en marchedát se na pochod

pomalu: marcher d'un pas lentjít pomalu

pozor: Attention à la marche !Pozor, schod!

pracovní: marché du travailpracovní trh

provoz: mettre en marche/serviceuvést do provozu

průzkum: étude de marchéprůzkum trhu

převládat: dominer un marchépřevládat na trhu

segment: segment de marchétržní segment

schod: Attention à la marche !Pozor schod!

společný: Marché communSpolečný trh Evropských společenství

šlápnout: marcher sur le pied de qqnšlápnout komu na nohu

špička: marcher sur la pointe des piedschodit po špičkách

trh: dominer un marchéovládnout trh, převládat na trhu

vítr: marcher contre le ventjít proti větru

výroční: marché výroční trh

zástup: marcher à la filejít v zástupu

laciný: (à) meilleur marchélacinější

nahodit: mettre un moteur en marchenahodit motor

o: marcher avec des béquilleschodit o berlích

obligace: marché des obligationstrh s obligacemi

outdoorový: chaussures de marcheoutdoorové boty

působit: La société est présente sur le marché depuis dix ans.Společnost působí na trhu už deset let.

tržní: prix de marchétržní cena

uvést: mettre qqch en marcheuvést co do provozu/chodu

drátek: Cela marche comme sur des roulettes.Jde to jako na drátkách.

držet: marcher droitzhrub. držet hubu a krok

hlemýžď: marcher d'un pas de tortue, avancer comme une tortuevléci se jako hlemýžď

levný: acheter qqch bon marchékoupit co za levný peníz

lézt: marcher sur les platebandes de qqnlézt komu do zelí

loutka: marcher comme un pantin articuléjít jako loutka

máslo: Cela marche comme sur des roulettes.Jde to jako po másle.

minout: marcher pied à piedjít co noha nohu mine

nastoupit: prendre le train en marchenastoupit do rozjetého vlaku o rozběhlé akci

po: marcher comme sur des roulettesjít jako po másle

přilepit se: marcher toujours sur les talons de qqnpřilepit se komu na paty

sežrat: Il ne marche pas, il court., Il l'a gobé.Sežral to i s navijákem.

svěšený: marcher la tête bassejít se svěšenou hlavou

šik: marcher coude à coudekráčet v jednom šiku

vlak: prendre le train en marchenastoupit do rozjetého vlaku do rozběhlé akce

vodit: faire marcher qqn, mener qqn à la baguettevodit koho na provázku

zamořit: envahir le marché de produits étrangerszamořit trh cizími výrobky

zelí: marcher sur les plate-bandes de qqnlézt komu do zelí