Hlavní obsah

pomalu

Příslovce

  1. (malou rychlostí) doucement, lentement, avec lenteurMluvte prosím pomaleji.Parlez plus lentement, s'il vous plaît.pomalu chápatêtre lent à comprendrejet pomalurouler doucementjít pomalumarcher d'un pas lent
  2. hovor.(skoro) presque

Vyskytuje se v

chápat: pomalu chápatêtre lent à comprendre

docházet: Karlovi všechno dochází pomalu.Charles est lent à comprendre.

mluvit: Mluvte prosím pomaleji.Pouvez-vous parler moins vite, s'il vous plaît.

pospíchat: Pospíchej pomalu!Hâte-toi lentement !

sûrement: pomalu, ale jistělentement mais sûrement

bouillir: pomalu se vařitbouillir à petit feu

lent: Myslí ti to pomalu.T'as le cerveau lent.

petit: Jde to pomalu, ale jistě.Cela va son petit bonhomme de chemin.

pomalu: pomalu chápatêtre lent à comprendre