Hlavní obsah

rychle

Vyskytuje se v

blesk: rychlý jako bleskrapide comme l'éclair

chodit: chodit rychlemarcher bon train

občerstvení: rychlé občerstvenírestauration rapide, CaF restauration-minute , anglic. fast food

rychlý: rychlý jako bleskrapide comme l'éclair

rychlý: rychlý růst cen ap.escalade

rychlý: rychlá obsluhaservice prompt

rychlý: rychlá záchrana/pomocprompt secours

šíp: rychlý jako šíprapide comme une flèche

blázen: jet (rychle) jako blázenrouler à tombeau ouvert

ďábelsky: jet ďábelsky rychlealler un train d'enfer

court: tourner courtrychle se otočit, náhle změnit směr, změnit téma, stočit/obrátit řeč na něco jiného

diligence: en diligencehbitě, rychle

négocier: négocier un virage(rychle a dobře) projet zatáčku

possible: le plus vite possibleco nejrychleji

prompt: prompt comme l'éclairrychlý jako blesk

temps: en peu de tempsrychle

vite: au plus viteco nejrychleji

vitesse: en vitesserychle, v rychlosti

vitesse: à toute vitesseco nejrychleji

vol: au volv letu, v běhu, rychle

beaucoup: C'est beaucoup plus rapide.Je to o mnoho rychlejší.

déclarer: La grippe s'est déclarée vite.Chřipka propukla rychle

rapide: rapide comme l'éclairrychlý jako blesk

rapide: pas rapiderychlý krok

rapide: guérison rapiderychlé uzdravení

besogne: aller vite en besognepracovat rychle

court: couper court à qqchudělat (rázný) konec čemu, rychle ukončit co

double: mettre les bouchées doubleszhltnout jídlo, rychle pracovat

quatrième: en quatrième vitessevelmi rychle

tombeau: rouler à tombeau ouvertjet (rychle) jako blázen

traînée: comme une traînée de poudre(rychle) jako blesk

vent: en coup de ventrychle, náhle