Hlavní obsah

rychle

Vyskytuje se v

blesk: rychlý jako bleskrapide comme l'éclair

chodit: chodit rychlemarcher bon train

občerstvení: rychlé občerstvenírestauration rapide, CaF restauration-minute

rychlý: rychlý jako bleskrapide comme l'éclair

šíp: rychlý jako šíprapide comme une flèche

blázen: jet (rychle) jako blázenrouler à tombeau ouvert

ďábelsky: jet ďábelsky rychlealler un train d'enfer

court: rychle se otočit, náhle změnit směr, změnit téma, stočit/obrátit řeč na něco jinéhotourner court

diligence: hbitě, rychleen diligence

négocier: (rychle a dobře) projet zatáčkunégocier un virage

possible: co nejrychlejile plus vite possible

prompt: rychlý jako bleskprompt comme l'éclair

temps: rychleen peu de temps

vite: co nejrychlejiau plus vite

vitesse: rychle, v rychlostien vitesse

vol: v letu, v běhu, rychleau vol

beaucoup: Je to o mnoho rychlejší.C'est beaucoup plus rapide.

déclarer: Chřipka propukla rychleLa grippe s'est déclarée vite.

rapide: rychlý jako bleskrapide comme l'éclair

besogne: pracovat rychlealler vite en besogne

double: zhltnout jídlo, rychle pracovatmettre les bouchées doubles

quatrième: velmi rychleen quatrième vitesse

tombeau: jet (rychle) jako blázenrouler à tombeau ouvert

traînée: (rychle) jako bleskcomme une traînée de poudre

vent: rychle, náhleen coup de vent

rychle: rychle se rozhodovatêtre prompt à se décider