Hlavní obsah

blázen

Vyskytuje se v

mít: Ils l'ont pris pour un fou.Měli ho za blázna.

dělat: se payer la tête de qqndělat si z koho blázny

do: être fou de qqn/qqchbýt do koho/čeho blázen

pro: Les gens se moquent de lui.Je lidem pro blázny.

věřit: fou qui s'y fieblázen, kdo tomu věří

fou: faire le foudělat ze sebe blázna

ficher: Il se fiche de vous.Dělá si z vás blázny.

tu: T'es fou ?Seš blázen?

lier: être fou à lierbýt úplný blázen

peau: avoir qqn dans la peaubýt do koho blázen

rouler: rouler à tombeau ouvertjezdit jako blázen

tombeau: rouler à tombeau ouvertjet (rychle) jako blázen

blázen: rouler à tombeau ouvertjet (rychle) jako blázen