Hlavní obsah

dělat

Nedokonavé sloveso

 1. (vykonávat činnost) fairedělat hloupostifaire des bêtises, vulg. faire le con, vulg. jouer au con
 2. (uskutečňovat) faire, effectuer
 3. (dávat vznikat) fairedělat hlukfaire du bruit
 4. (pracovat) travailler
 5. (tvořit, zhotovovat) produire, fabriquer, faire
 6. (upravovat určitým způsobem) préparerdělat co k večeřipréparer qqch pour le dîner
 7. (způsobovat) faire
 8. (chovat se) faire, se présenter
 9. hovor.(zkoušku ap.) faire
 10. hovor.(studovat) étudier, faire
 11. (předstírat) faire, že faire mine de faire qqch
 12. hovor.(rovnat se) faireKolik to dělá?Ça fait combien?
 13. (být, brát se) faire, fabriquer

Vyskytuje se v

advokát: se faire l'avocat de qqndělat advokáta komu

bezděčně: faire qqch sans y penser(u)dělat co bezmyšlenkovitě

bota: faire une gaffe/boulette(u)dělat botu

cavyky: faire des chichis pour qqchdělat kolem čeho spoustu cavyků

citlivý: sensibiliserdělat citlivým

ctnost: faire de nécessité vertudělat z nouze ctnost

dáma: jouer à la madamehrát si na/dělat ze sebe dámu

dojem: faire/donner bonne/mauvaise impressiondělat dobrý/špatný dojem

drahota: faire des façons dělat drahoty

hanba: faire honte à qqndělat komu hanbu

hluk: faire du bruitdělat hluk

horlivě: s'appliquer à faire qqchhorlivě dělat co

houby: s'en balancerhouby si z toho dělat

chuť: faire enviedělat chutě

iluze: se faire des idéesdělat si iluze

kariéra: faire carrièrehovor. dělat kariéru

komedie: jouer la comédiedělat komedii

legrace: faire qqch par plaisanteriedělat co z legrace

naschvál: faire des méchancetés à qqndělat komu naschvály

nesmysl: faire des foliesdělat nesmysly

oběť: se poser en victimedělat ze sebe oběť

obliba: faire qqch avec complaisancedělat co s oblibou

obličej: faire la moue à qqndělat obličeje na koho

obří: faire des pas de géantdělat obří kroky

okolek: faire des manières/chichisdělat okolky

osel: faire l'ânedělat ze sebe osla

pečlivě: faire qqch avec soindělat pečlivě co

pekelný: faire le diable à quatredělat pekelný rámus

podvod: frauder le fiscdělat daňové podvody

pokrok: faire des progrès dans qqchdělat pokroky v čem

pomyšlení: aller au devant des moindres désirs de qqndělat komu pomyšlení

pouze: ne faire que qqchdělat pouze co

poznámka: prendre des notesdělat si poznámky

předsudek: faire qqch sans préjugédělat co bez předsudků

přesvědčení: faire qqch par conviction(u)dělat co z přesvědčení

rád: aimer faire qqchrád dělat co

společnost: tenir compagnie à qqndělat společnost komu

spolupráce: faire qqch en coopération avec qqn(u)dělat co ve spolupráci s kým

svůj, svá, své, svoje: faire tout à sa têtedělat všecko po svém

tajnost: faire des cachotteriesdělat tajnosti

těžký: se mettre martel en têtedělat si těžkou hlavu

za: faire qqch à tout prixdělat co za každou cenu

zajímavý: faire l'intéressantdělat se zajímavým

závěr: être téméraire dans ses jugementsdělat ukvapené závěry

zázrak: faire/accomplir des miraclesdělat zázraky

bordel: foutre le bordeldělat bordel

celkem: Ça fait combien en tout?Kolik to dělá celkem?

co: As-tu quelque chose à faire ?Máš co dělat?

dát se: Tant pis.Nedá se nic dělat.

díra: percer un jour dans une muraille(u)dělat díru do zdi

chtít: Que pensez-vous faire à présent ?Co teď chcete dělat?

mít: Qu'est-ce que je dois faire ?Co mám dělat?

necelý: Ça fait à peine dix couronnes.Dělá to necelých deset korun.

proč: Pourquoi est-ce que tu le fais ?Proč to děláš?

šašek: faire le clowndělat ze sebe šaška

váš, vaše: Que font les vôtres ?Co dělají vaši?

zápisek: prendre des notes, se faire des notesdělat si zápisky

brdo: faire qqch de la même manièredělat co na jedno brdo

dlouhý: faire un pied de nez à qqn(u)dělat dlouhý nos na koho

hezký: faire le joli cœurdělat se hezkým

hloupý: faire l'ignorant, jouer un sotdělat hloupého

hluchý: faire la sourde oreilledělat se hluchým

hodina: faire qqch pendant des heuresdělat co hodiny

chumelit (se): Il fait comme si de rien n'était.Dělá, jako by se nechumelilo.

komár: faire une montagne d'une taupinièredělat z komára velblouda

ksicht: faire la mouedělat ksichty

mrtvý: faire le mortpřen. dělat mrtvého

muž: Il faut tenir (sa) parole.Slovo dělá muže.

nouze: faire de nécessité vertudělat z nouze ctnost

pochod: faire qqch pendant la marchedělat co za pochodu

policajt: faire le gendarmedělat policajta

rozumět: Fais comme tu l'entends.Dělej, jak rozumíš.

věda: faire tout un plat avec/de qqchdělat z čeho vědu

vlaštovka: Une hirondelle ne fait pas le printemps.Jedna vlaštovka jaro nedělá.

vůl: faire l'âne pour avoir du sondělat ze sebe vola pro zisk

z, ze: faire de nécessité vertudělat z nouze ctnost

zamilovaný: faire les yeux doux à qqnexpr. dělat na koho zamilované oči

zloděj: L'occasion fait le larron.Příležitost dělá zloděje.

zvláštní: Il ne paie pas de mine.Nedělá zvláštní dojem.

bile: se faire de la biledělat si těžkou hlavu, lámat si hlavu

bobine: faire une drôle de bobinedělat ksichty, tvářit se směšně

cachotterie: faire des cachotteriesdělat tajnosti

catimini (en): faire qqch en catiminidělat co skrytě

chaperon: servir de chaperon à qqndělat komu garde

concession: faire des concessionsdělat ústupky

conseil: faire qqch sur le conseil de qqn(u)dělat co podle rady koho

conviction: faire qqch par conviction(u)dělat co z přesvědčení

coopération: faire qqch en coopération avec qqn(u)dělat co ve spolupráci s kým

démangeaison: avoir une démangeaison de faire qqchmít sto chutí (u)dělat co

flemme: avoir la flemme de faire qqchnemít chuť co dělat

folie: faire des foliesdělat hlouposti, zbytečně utrácet

fou: faire le foudělat ze sebe blázna

ignorant: faire l'ignorantdělat hloupého

impossible: faire l'impossibledělat všechno možné (a nemožné)

intéressant: faire l'intéressantdělat se zajímavým

mariolle: faire le mariolledělat chytrýho

dělat: faire des bêtises, vulg. faire le con, vulg. jouer au condělat hlouposti

méchanceté: faire des méchancetés à qqndělat komu naschvály

mélodrame: faire un mélodramedělat (srdcervoucí) scény

mystère: faire (un) mystère de qqchdělat s čím tajnosti, tajit se s čím

penser: faire qqch sans y penser(u)dělat co bezmyšlenkovitě

plaisir: faire plaisir à qqndělat komu radost

prendre: prendre des notesdělat si poznámky

présenter: présenter bienvypadat slušně, dělat dobrý dojem

rond: faire des ronds de fuméedělat kouřová kolečka

ronde: faire la rondedělat obchůzku

savoir: faire de la prose sans le savoirdělat něco dobře a ani o tom nevědět

semblant: (ne) faire semblant de riendělat jako nic

soin: faire qqch avec soindělat pečlivě co

souci: se faire du souci pour qqn/qqchdělat si starosti s kým/čím, o koho/co

tant: faire tant et si bien que...dělat tak/tak se činit, že...

tenir: tenir compagnie à qqndělat společnost komu

tic-tac: faire tic tacdělat tiktak, tikat

vedette: jouer les vedetteshrát si na hvězdu, dělat ze sebe hvězdu

vivre: se laisser vivrebrát život lehce, nedělat si starosti

ce: Regarde ce qu'il fait.Dívej, co dělá.

courir: faire qqch en courant(u)dělat co ve spěchu

fabriquer: Qu'est-ce que tu fabriques là ?Co to tady děláš?

faire: faire son droit/sa médecinedělat práva/medinu studovat právnickou, lékařskou fakultu ap.

ficher: Qu'est-ce que tu fiches ici ?Co tady děláš?

occupé: Je suis occupé.Mám práci., Mám co dělat., Nemám čas.

passer: Elle le fait passer pour un idiot.Dělá z něho idiota.

préoccuper: Son avenir me préoccupe.Jeho budoucnost mi dělá starosti

rien: Que faites-vous ? – Rien.Co děláte? – Nic.

sale: Il fait une sale gueule.Vypadá otráveně., Dělá ksichty.

air: prendre de grands airsdělat se důležitým, tvářit se důležitě

ami: Les bons comptes font les bons amis.Pořádek dělá přátele.

cérémonie: faire des cérémoniesdělat okolky

chaud: faire des gorges chaudesdělat si legraci

compagnie: tenir compagnie à qqndělat společnost komu