Hlavní obsah

rád

Přídavné jméno

  1. (ochotně, s radostí) volontiers, avec plaisir, de bon cœurRád vás poznávám.Je suis content de faire votre connaissance.Rádo se stalo. odpověď na poděkováníJe vous en prie.Rád bych se zeptal...J'aimerais demander...Rád!Avec plaisir !, Volontiers !rád dělat coaimer faire qqch
  2. mít rád (milovat) (dělat) co aimer (bien) (faire) qqch
  3. raději (doporučení) de préférenceraději (spíše) plutôtmít radějiaimer mieux

Vyskytuje se v

rád: milovat (dělat) co aimer (bien) (faire) qqchmít rád

jiný: aimer ailleursmít rád/ráda jiného

mít: aimer qqn/qqchmít rád koho/co

předvádět se: aimer (à) paraîtrerád se předvádět ve společnosti

stát se: À votre service.Rádo se stalo.

poznat: Je suis content de vous connaître.Rád jsem vás poznal.

svůj, svá, své, svoje: Les enfants aiment leur maîtresse.Děti mají rády svou učitelku.

vidět: Je suis très heureux de vous revoir.Velmi rád vás opět vidím.

hotové: Il aime la besogne (toute) faite.Rád přijde k hotovému.

affection: avoir de l'affection pour qqnmít rád koho, být nakloněn komu

connaissance: Je suis heureux de faire votre connaissance.Rád jsem vás poznal. zdvořilostní obrat

friand: être friand de qqchmít rád co

porter: hovor. être porté sur la bagatellemít to rád sex

préférence: de préférence(nej)raději, (ob)zvláště, především, přednostně, nejspíš, s oblibou

soi: n'aimer que soimít rád jen sebe

aimer: J'aimais sortir avec mon frère.Rád jsem chodil ven s bratrem.

rendre: mourir plutôt que de se rendreraději umřít, než se vzdát

coude: hovor. lever le couderád si přihnout pít

rentrer: J'aurais voulu rentrer sous terre de honte.Hanbou bych se nejraději propadnul do země.

sœur: Et ta sœur ?Ještě něco (bys rád)?, (S tím) Jdi do háje!

nejraději: milovat aimer le plusmít nejraději