Hlavní obsah

rendre [ʀɑ̃dʀ]

Vyskytuje se v

justice: à qqn učinit po právu, dát za pravdu komufaire, rendre justice

rendre: smířit se se skutečností ap., přistoupit na čí názor ap., podrobit se příkazům ap.se rendre

service: à qqn prokázat službu, posloužit, pomoci komurendre service

coup: vrátit ránurendre coup pour coup

culte: uctívat kohorendre un culte à qqn

exact: zevrubná zprávacompte rendu exact

grâce: (po)děkovat, vzdá(va)t díky komurendre grâce à qqn

hommage: vzdát holdrendre hommage

humide: zvlhčit, navlhčitrendre humide

pareil: splatit komu stejnou mincírendre la pareille à qqn

pour: půjčka za oplátkuprêté pour un rendu

réciproque: oplácet komu stejnýmrendre la réciproque à qqn

rendez-vous: obchodní schůzkarendez-vous d'affaires

confirmer: potvrdit schůzkuconfirmer un rendez-vous

grand: zvětšitrendre plus grand

petit: zmenšitrendre plus petit

aveugle: zaslepitrendre aveugle

boyau: hrozně zvracetrendre tripes et boyaux

dernier: vydechnout naposledyrendre le dernier soupir

dur: ztrpčovat komu životrendre la vie dure à qqn

mouvementé: oživit vyprávění ap.rendre mouvementé

soupir: vydechnout naposledyrendre le dernier soupir

tablier: seknout s tím, dát výpověďrendre son tablier

činit: činit koho zodpovědným za corendre qqn responsable de qqch

domluvit se: domluvit si schůzkuse donner un rendez-vous

duše: vypustit duši zemřítrendre l'esprit

návštěva: jít na návštěvu ke komualler voir qqn, rendre visite à qqn

nazpět: komu co vrátit nazpětrendre qqch à qqn

obliba: získat u koho oblibuse rendre populaire auprès de qqn

oplátka: půjčka za oplátkuprêté pour un rendu

poděkovat: poděkovat na pozdravrendre un salut

přivádět: přivádět koho k šílenstvírendre qqn fou

rozsudek: vynést rozsudekprononcer/rendre une sentence

schůzka: dát si schůzku s kýmse donner rendez-vous avec qqn, donner rendez-vous à qqn

šílenství: přivést k šílenstvírendre fou

uctívat: uctívat kohorendre un culte à qqn

známost: uvést ve všeobecnou známostrendre public

zodpovědný: činit koho zodpovědným za corendre qqn responsable de qqch

dojednat: dojednat si schůzku s kýmfixer un rendez-vous avec qqn

sraz: dát si sraz s kýmfixer un rendez-vous avec qqn

zpřístupnit: zpřístupnit co veřejnostirendre qqch accessible au public

blít: blít jak aminarendre tripes et boyaux

kámen: Kdo do tebe kamenem, ty do něj chlebem.Il faut rendre le bien pour le mal.

mince: oplatit stejnou mincí komurendre la politesse à qqn

oplatit: oplatit stejnou mincí komurendre la pareille/la réciproque à qqn

strčit: strčit koho do kapsyrendre des points à qqn

compte: zpráva, zápis, posudekcompte rendu