Hlavní obsah

coup [ku]

Podstatné jméno mužské

 1. rána i přen., úder, udeřenídonner un coupbouchnoutdonner des coupsbouchatrecevoir un coupdostat ránurendre coup pour coupvrátit ránu
 2. ve spojeních vyjadřujících pohyb za účelem působení bolesticoup de becklovnutí, klofnutí, štípnutí zobákemcoup de cornetrknutícoup de griffedrápnutí, škrábnutí drápy
 3. sek, seknutí, bodnutícoup de poignardbodnutí dýkou
 4. (střelná) rána, výstřeltirer un coup de fusil(vy)střelittirer des coups de fusilstříletcoup de feuvýstřel
 5. náraz, srážka, bouchnutí
 6. ve spojeních vyjadřujících pohyb předmětucoup d'archetsmyk, vedení smyčcecoup de freinzabrzděnícoup de volantotočení volantemsport. coup d'envoivýkopcoup de chapeausmeknutí kloboukucoup de fil/téléphonetelefonát, zatelefonování
 7. tah v šachu ap., vrh, hod při hrách
 8. doušek, lok
 9. kousek, čincoup d'État(státní) převrat
 10. sur le coup (i)hned, okamžitě
 11. tout d'un coup, tout à coup najednou, naráz, zčistajasna

Podstatné jméno mužské

 1. du premier couprázem, hned napoprvéd'un (seul) coupjedním rázem, na jeden rázà tous (les) coupspokaždé, vždyencore un coupještě jednoucoup de foudreúder blesku, přen. láska na první pohledcoup de soleilúžehmeteor. coup de ventnáraz větrucoup de siffletpísknutícoup de sonnettezazvoněníà coup sûrurčitě, jistě, dozajista

Vyskytuje se v

à-coup: par à-coupstrhaně, nárazově, přerušovaně

balai: coup de balaipropouštění, čistka, vyhazov z práce

barre: coup de barrerána palicí náhlá únava

bélier: coup de bélieršok, náraz

dent: coup de dentkousnutí, přen. kousavá kritika, šleh

droit: coup droitforhend

envoi: coup d'envoivýkop, vhazování, přen. odstartování akce ap.

férir: sans coup férirbez jediné rány, bez boje i přen.

fil: coup de filbrnknutí zatelefonování

foudre: coup de foudreláska na první pohled, zast. katastrofická událost

fouet: coup de fouetsilný podnět, prudké podráždění

fourré: coup fourrésoubod, sousek, záluda

fourré: coup fourrépodraz

frein: coup de freinzbrzdění

grâce: coup de grâcerána z milosti

grisou: coup de grisouvýbuch důlního plynu

marquer: marquer le coupdá(va)t najevo, zaznamen(áv)at všimnout si

masse: coup de masserána palicí, šok

pied: coup de piedkopanec, kopnutí

pied: coup de piedkop

poing: coup de poingboxer zbraň

sifflet: coup de siffletzapískání na píšťalu

téléphone: coup de téléphonetelefonní hovor, zatelefonování, zavolání

théâtre: coup de théâtreneočekávaný zvrat ve hře, i přen.

tonnerre: coup de tonnerreblesk z čistého nebe

volée: volée (de coups)výprask, nářez, přen. prudká kritika

ajuster: ajuster son coupdobře zamířit

archet: coup d'archettah smyčcem

bambou: attraper un coup de bamboudostat úpal

bec: coup de becklovnutí, zobnutí

état: coup d'Étatstátní převrat

fatal: porter le coup fatalzasadit smrtelnou ránu

feu: coup de feuvýstřel

filet: coup de filetzátah, razie, šťára

force: coup de forcepuč, převrat

grâce: donner le coup de grâce à qqnukončit čí utrpení

jauger: jauger qqn d'un coup d'œilodhadnout koho na první pohled

main: coup de mainnáhlý přepad, (vý)pomoc

œil: jeter un coup d'œil sur qqchpodívat se (zběžně) na co

patte: coup de patteťafka výtka

perdu: coup perduvýstřel naslepo

soleil: coup de soleilúžeh, úpal

sur: sur le coup(i)hned, okamžitě

sûr: à coup sûrjistě

tabac: coup de tabacbouřka, špatné počasí

tête: coup de têtezbrklost, unáhlenost, ukvapenost

torchon: coup de torchonrvačka, čistka

tout: tout à coupnáhle, najednou

valoir: valoir le coupstát za pokus, stát za to

attaquer: attaquer qqn à coups de poingnapadnout koho pěstí

battre: battre qqn à coups de piedzkopat koho

ceinture: coup au-dessous de la ceinturerána pod pás

envoyer: envoyer un coup de fusil à qqnvystřelit na koho

renverser: renverser qqn d'un coup de poingsrazit koho k zemi ranou pěstí

suicider (se): se suicider d'un coup de revolverspáchat sebevraždu ranou z revolveru

sur: coup sur couprána za ranou

accuser: hovor. accuser le coupbýt viditelně otřesen

canif: donner un coup de canif dans le contrat (de mariage)zahnout

chapeau: donner un coup de chapeausmeknout na pozdrav

collier: donner un coup de collierzabrat při nějaké činnosti

cuillère: faire qqch en deux coups de cuillère à potudělat co jedna dvě

cul: donner des coups de pied au culnakopat prdel

double: faire coup doublezabít dvě mouchy jednou ranou

entrer: entrer en coup de ventvpadnout, vřítit se, vlítnout někam

épaule: donner un coup d'épaule à qqnpomoci komu

épée: un coup d'épée dans l'eaurána do vody

férir: Il s'en sortira sans coup férir.Dostane se z toho bez boje.

fesse: donner à qqn un coup de pied aux fesseskopnout koho do zadku

massue: coup de massuerána (do palice) nečekaná nepříjemná věc, pálka přemrštěná cena

matraque: C'est le coup de matraque!To je ale pálka! o vysoké ceně

œil: avoir le coup d'œilmít postřeh

pierre: faire d'une pierre deux coupszabít dvě mouchy jednou ranou

pouce: donner un coup de pouce à qqnzatlačit, píchnout komu

sang: coup de sang(mozková) mrtvice

sûr: être sûr de son coupbýt si jist svou věcí

vent: en coup de ventrychle, náhle

hnízdo: mít účes jak vrabčí hnízdoêtre coiffé en coup de vent

kop: rohový kop(coup de) corner

kop: přímý volný kopcoup franc

kousek: odvážný kousekcoup d'audace

křídlo: mávnutí křídlemcoup d'aile

láska: láska na první pohledcoup de foudre

míč: vysoký míčballe aérienne, coup 'haut

mrtvice: med. mozková mrtvicecongestion cérébrale, transport au cerveau, přen. coup de sang

naslepo: rána naslepocoup perdu

odvážný: odvážný kousekcoup d'audace

pokutový: sport. pokutový kopcoup de pied de réparation

postřeh: mít dobrý postřehavoir un sens aigu de l'observation/le coup d'œil juste

pravý: úder pravou v rohovánícoup droit

prudce: prudce bítfrapper à coups redoublés