Hlavní obsah

coup [ku]

Podstatné jméno mužské

 1. rána i přen., úder, udeřenídonner un coupbouchnoutdonner des coupsbouchatrecevoir un coupdostat ránurendre coup pour coupvrátit ránu
 2. ve spojeních vyjadřujících pohyb za účelem působení bolesticoup de becklovnutí, klofnutí, štípnutí zobákemcoup de cornetrknutícoup de griffedrápnutí, škrábnutí drápy
 3. sek, seknutí, bodnutícoup de poignardbodnutí dýkou
 4. (střelná) rána, výstřeltirer un coup de fusil(vy)střelittirer des coups de fusilstříletcoup de feuvýstřel
 5. náraz, srážka, bouchnutí
 6. ve spojeních vyjadřujících pohyb předmětucoup d'archetsmyk, vedení smyčcecoup de freinzabrzděnícoup de volantotočení volantemsport. coup d'envoivýkopcoup de chapeausmeknutí kloboukucoup de fil/téléphonetelefonát, zatelefonování
 7. tah v šachu ap., vrh, hod při hrách
 8. doušek, lok
 9. kousek, čincoup d'État(státní) převrat
 10. sur le coup (i)hned, okamžitě
 11. tout d'un coup, tout à coup najednou, naráz, zčistajasna

Podstatné jméno mužské

 1. du premier couprázem, hned napoprvéd'un (seul) coupjedním rázem, na jeden rázà tous (les) coupspokaždé, vždyencore un coupještě jednoucoup de foudreúder blesku, přen. láska na první pohledcoup de soleilúžehmeteor. coup de ventnáraz větrucoup de siffletpísknutícoup de sonnettezazvoněníà coup sûrurčitě, jistě, dozajista

Vyskytuje se v

balai: coup de balaipropouštění, čistka, vyhazov z práce

barre: coup de barrerána palicí náhlá únava

bélier: coup de bélieršok, náraz

coup: sur le coup(i)hned, okamžitě

dent: coup de dentkousnutí, přen. kousavá kritika, šleh

droit: coup droitforhend

envoi: coup d'envoivýkop, vhazování, přen. odstartování akce ap.

férir: sans coup férirbez jediné rány, bez boje i přen.

fil: coup de filbrnknutí zatelefonování

foudre: coup de foudreláska na první pohled, zast. katastrofická událost

fouet: coup de fouetsilný podnět, prudké podráždění

fourré: coup fourrésoubod, sousek, záluda

frein: coup de freinzbrzdění

grâce: coup de grâcerána z milosti

grisou: coup de grisouvýbuch důlního plynu

marquer: marquer le coupdá(va)t najevo, zaznamen(áv)at všimnout si

masse: coup de masserána palicí, šok

pied: coup de piedkopanec, kopnutí

poing: coup de poingboxer zbraň

sifflet: coup de siffletzapískání na píšťalu

téléphone: coup de téléphonetelefonní hovor, zatelefonování, zavolání

théâtre: coup de théâtreneočekávaný zvrat ve hře, i přen.

tonnerre: coup de tonnerreblesk z čistého nebe

volée: volée (de coups)výprask, nářez, přen. prudká kritika

ajuster: ajuster son coupdobře zamířit

archet: coup d'archettah smyčcem

bambou: attraper un coup de bamboudostat úpal

bec: coup de becklovnutí, zobnutí

état: coup d'Étatstátní převrat

fatal: porter le coup fatalzasadit smrtelnou ránu

feu: coup de feuvýstřel

filet: coup de filetzátah, razie, šťára

force: coup de forcepuč, převrat

jauger: jauger qqn d'un coup d'œilodhadnout koho na první pohled

main: coup de mainnáhlý přepad, (vý)pomoc

œil: jeter un coup d'œil sur qqchpodívat se (zběžně) na co

patte: coup de patteťafka výtka

perdu: coup perduvýstřel naslepo

soleil: coup de soleilúžeh, úpal

sur: sur le coup(i)hned, okamžitě

sûr: à coup sûrjistě

tabac: coup de tabacbouřka, špatné počasí

tête: coup de têtezbrklost, unáhlenost, ukvapenost

torchon: coup de torchonrvačka, čistka

tout: tout à coupnáhle, najednou

valoir: valoir le coupstát za pokus, stát za to

attaquer: attaquer qqn à coups de poingnapadnout koho pěstí

battre: battre qqn à coups de piedzkopat koho

ceinture: coup au-dessous de la ceinturerána pod pás

envoyer: envoyer un coup de fusil à qqnvystřelit na koho

renverser: renverser qqn d'un coup de poingsrazit koho k zemi ranou pěstí

suicider (se): se suicider d'un coup de revolverspáchat sebevraždu ranou z revolveru

accuser: hovor. accuser le coupbýt viditelně otřesen

canif: donner un coup de canif dans le contrat (de mariage)zahnout

chapeau: donner un coup de chapeausmeknout na pozdrav

collier: donner un coup de collierzabrat při nějaké činnosti

cuillère: faire qqch en deux coups de cuillère à potudělat co jedna dvě

cul: donner des coups de pied au culnakopat prdel

à-coup: par à-coupstrhaně, nárazově, přerušovaně

double: faire coup doublezabít dvě mouchy jednou ranou

entrer: entrer en coup de ventvpadnout, vřítit se, vlítnout někam

épaule: donner un coup d'épaule à qqnpomoci komu

épée: un coup d'épée dans l'eaurána do vody

fesse: donner à qqn un coup de pied aux fesseskopnout koho do zadku

massue: coup de massuerána (do palice) nečekaná nepříjemná věc, pálka přemrštěná cena

matraque: C'est le coup de matraque!To je ale pálka! o vysoké ceně

pierre: faire d'une pierre deux coupszabít dvě mouchy jednou ranou

pouce: donner un coup de pouce à qqnzatlačit, píchnout komu

sang: coup de sang(mozková) mrtvice

vent: en coup de ventrychle, náhle

hnízdo: être coiffé en coup de ventmít účes jak vrabčí hnízdo

kop: (coup de) corner rohový kop

kousek: coup d'audaceodvážný kousek

křídlo: coup d'ailemávnutí křídlem

láska: coup de foudreláska na první pohled

míč: balle aérienne, coup 'hautvysoký míč

mrtvice: congestion cérébrale, transport au cerveau, přen. coup de sangmed. mozková mrtvice

naslepo: coup perdurána naslepo

odvážný: coup d'audaceodvážný kousek

pokutový: coup de pied de réparationsport. pokutový kop

postřeh: avoir un sens aigu de l'observation/le coup d'œil justemít dobrý postřeh

pravý: coup droitúder pravou v rohování

prudce: frapper à coups redoublésprudce bít

převrat: coup d'État/coup d'État militairestátní/vojenský převrat

rána: faire pleuvoir les coups sur qqnzasypat koho ranami

ráz: du premier couprázem hned napoprvé

razítko: donner un coup de tampon sur un passeportdát razítko do (cestovního) pasu

rohový: coup de coinsport. rohový kop

smělý: coup d'audacesmělý kousek

smyčec: coup d'archettah smyčcem

trestný: coup francsport. trestný kop

tvrdě: travailler dur, hovor. en ficher un (bon) couptvrdě pracovat

ublížení: coups et blessures volontairespráv. úmyslné ublížení na těle

úder: coup de tonnerreúder hromu

ukončit: donner/porter le coup de grâce à qqnukončit čí utrpení

utřít: passer un coup de chiffonutřít prach

vrabčí: être coiffé en coup de ventmít vlasy jak vrabčí hnízdo

výprask: recevoir une dérouillée, recevoir une bonne volée, prendre des coupsdostat výprask

výstřel: coup de fusilvýstřel z pušky

z, ze: tout d'un coupz ničeho nic

záběr: palade , coup de ramezáběr vesly

zadek: donner à qqn un coup de pied aux fesseskopnout koho do zadku

zásah: coup doubledvojitý zásah

zvrat: coup de théâtreneočekávaný zvrat i přen.

telefon: On vous appelle au téléphone., Vous avez un coup de fil.Máte telefon.

trefit: manquer (son coup)netrefit

zavolat: Je dois passer un coup de fil.Musím si zavolat.

hromový: coup de tonnerrehromová rána

kopnout: donner à qqn un coup de pied aux fesseskopnout koho do zadku

kouzelný: d'un coup de baguette (magique)jakoby kouzelným proutkem

moucha: faire coup doublezabít dvě mouchy jednou ranou

pomocný: prêter à qqn une main secourable, donner un coup de main à qqnpodat komu pomocnou ruku

přehnout: flanquer une rossée, ficher des coups à qqnpřehnout koho přes koleno

sklenice: vider un verre d'un seul couppodívat se sklenici na dno

vzít se: Il est apparu tout d'un coup.Kde se vzal, tu se vzal.

zamilovat se: avoir un coup de foudre pour qqnzamilovat se do koho na první pohled

zavadit: jeter un coup d'œil sur qqn/qqchzavadit pohledem/očima o koho/co