Hlavní obsah

vent [vɑ̃]

Vyskytuje se v

alizé: (vent) alizépasátní vítr, pasát

coulis: vent coulisprůvan

rose: rose des ventsvětrná růžice

Sous-le-Vent: îles Sous-le-VentZávětrné ostrovy

vau-vent: à vau-vents větrem v zádech, po větru

vent: (instrument à) ventdechový nástroj

coup: meteor. coup de ventnáraz větru

est: vent d'estvýchodní vítr

maniable: vent maniablepříznivý vítr

rafale: vent en rafalesnárazový vítr

cesser: Le vent a cessé.Vítr ustal.

entrer: Le vent entre par la fenêtre.Oknem fouká.

étale: vent étalepravidelný vítr

furieux: vent furieuxhrozný vítr

contre: se battre contre des moulins à ventbojovat s větrnými mlýny

marée: contre vents et maréespřes všechny překážky, navzdory všemu

quatre: aux quatre ventsna všechny světové strany

récolter: Qui sème le vent récolte la tempête.Kdo seje vítr, sklízí bouři.

semer: Qui sème le vent récolte la tempête.Kdo seje vítr, sklízí bouři.

souffler: regarder d'où/de quel côté souffle le ventsledovat, odkud vítr fouká

dechový: (instrument à) vent dechový nástroj

hnízdo: être coiffé en coup de ventmít účes jak vrabčí hnízdo

krok: être dans le ventdržet krok s módou

mírný: vent modérémeteor. mírný vítr

mlýn: moulin à ventvětrný mlýn

náraz: rafale de ventnáraz větru

nárazový: vent en rafalesmeteor. nárazový vítr

nástroj: instruments à cordes/à percussion/à vent/en cuivrestrunné/bicí/dechové/žesťové nástroje

návětrný: bord au/sous le ventnávětrná strana lodi

plout: prendre le ventplout po větru

růžice: rose des ventsmeteor. větrná růžice

severní: vent du nordseverní vítr

silný: vent fortsilný vítr

větrný: moulin à ventvětrný mlýn

vítr: marcher contre le ventjít proti větru

vrabčí: être coiffé en coup de ventmít vlasy jak vrabčí hnízdo

bojovat: se battre contre des moulins à ventbojovat s větrnými mlýny

bouře: Qui sème le vent récolte la tempête.Kdo seje vítr, sklízí bouři.

mech: stárnout prendre de l'âge, být zaostalý ne pas être dans le ventobrůstat mechem

navzdory: malgré vents et maréesnavzdor všem

plášť: Il tourne à tout vent., C'est une girouette.Je kam vítr, tam plášť.

sít: Qui sème le vent récolte la tempête.Kdo seje vítr, sklízí bouři.

sklidit: Qui sème le vent récolte la tempête.Kdo seje vítr, sklidí bouři.

vanout: savoir de quel côté souffle le ventvědět, odkud vítr vane