Hlavní obsah

cesser [sese]

Tranzitivní sloveso

  1. de faire qqch přestat (u)dělat cocesser de fumerpřestat kouřit
  2. qqch ukončit, zastavit cocesser le combatukončit boj

Vyskytuje se v

cesse: sans cessebez ustání, bez přestání, neustále

cesse: n'avoir (point) de cesse que...neustat, dokud ne...

sans: sans cesseneustále

dokola: stále dokolasans cesse

přerušit: přerušit veškeré stykycesser toutes relations

přestání: bez přestánísans cesse/répit/interruption/relâche

ustání: bez ustáníconstamment, sans arrêt/cesse, continuellement

veškerý: přerušit veškeré stykycesser toutes relations