Hlavní obsah

cesser [sese]

Tranzitivní sloveso

  1. de faire qqch přestat (u)dělat cocesser de fumerpřestat kouřit
  2. qqch ukončit, zastavit cocesser le combatukončit boj

Vyskytuje se v

sans: sans cesseneustále

cesser: Le vent a cessé.Vítr ustal.

dokola: sans cessestále dokola

přerušit: cesser toutes relationspřerušit veškeré styky

přestání: sans cesse/répit/interruption/relâchebez přestání

ustání: constamment, sans arrêt/cesse, continuellementbez ustání

veškerý: cesser toutes relationspřerušit veškeré styky

cesse: sans cessebez ustání, bez přestání, neustále