Hlavní obsah

sít

Vyskytuje se v

dvojice: fyz. dvojice silcouple de forces

obilí: (za)sít obilísemer le grain

rozhodit: rozhodit sítětendre un filet

účastník: účastník telefonní sítěabonné au téléphone

inženýrský: inženýrské sítěinfrastructures

síť: sociální sítěréseaux sociaux

bouře: Kdo seje vítr, sklízí bouři.Qui sème le vent récolte la tempête.

nový: nabýt nových silreconstituer ses forces

sklidit: Kdo seje vítr, sklidí bouři.Qui sème le vent récolte la tempête.

épais: semer épaishustě sít

force: être à bout de forcesbýt se silami u konce, být u konce svých sil

force: de toutes ses forcesze všech sil

mieux: de son mieuxze všech sil

réseau: réseaux sociauxsociální sítě

savoir: Tout ce qu'il sait.Co mu síly stačí., Ze všech sil.

tour: à tour de brasvší silou, ze všech sil

cœur: de tout son cœurze všech sil

désespoir: l'énergie du désespoirzoufalé vzepětí sil když je vše ztraceno

fer: bras de ferpřetlačování rukou, páka, přen. měření sil

raccourcir: à bras raccourcisze všech sil, vší silou, vší mocí

récolter: Qui sème le vent récolte la tempête.Kdo seje vítr, sklízí bouři.

reconstituer: reconstituer ses forcesnabý(va)t nových sil

réparer: réparer ses forcesnačerpat nových sil, znovu nabrat síly

semer: Qui sème le vent récolte la tempête.Kdo seje vítr, sklízí bouři.