Hlavní obsah

dvojice

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (pár lidí) couple mmanželská dvojicecouple msport. sportovní dvojicecouple m
  2. (věcí, jevů ap.) paire f, couple mfyz. dvojice silcouple m de forces

Vyskytuje se v

diktát: faire deux fautes dans sa dictéeudělat dvě chyby v diktátu

dvojice: couple manželská dvojice

milovat se: filer le parfait amourmilovat se jako dvě hrdličky

oba, obě: (tous) les deuxoba dva

období: entre-deux-guerres období mezi dvěma světovými válkami

pravoúhlý: deux droites orthogonalesdvě pravoúhlé přímky

rozdělit se: se dédoublerrozdělit se na dvě části

strana: recto versopo obou stranách oboustranně

týden: il y a quinze jourspřed dvěma týdny

tým: match entre deux équipeszápas dvou týmů

vozovka: stationnement bilatéralparkování po obou stranách vozovky

západ: fermer à double tourzavřít na dva západy

být: Il existe deux possibilités.Jsou dvě možnosti.

deci: aller boire un verre de vinjít na dvě deci vína

léto: il y a deux anspřed dvěma lety

o: appartement de deux piècesbyt o dvou pokojích

osoba: table pour deux (personnes)stůl pro dvě osoby

po: deux par deuxpo dvou

sto: deux centsdvě stě

víc: jeu pour deux joueurs ou plushra pro dva a více hráčů

vysoký: Il est haut de deux mètres.Je vysoký dva metry.

zamluvit: retenir deux couverts au restaurantzamluvit si dvě místa v restauraci

hrdlička: tourtereaux (dvě) hrdličky milenecký pár

jeden, jedna, jedno: en cinq secjedna dvě hned

kůrka: Chaque vin a sa lie.Všude chleba o dvou kůrkách.

mezi: être pris entre deux feuxbýt mezi dvěma ohni

mlýnský: être entre le marteau et l'enclumebýt mezi dvěma mlýnskými kameny

moucha: faire coup doublezabít dvě mouchy jednou ranou

rána: faire coup doublepřen. zabít dvě mouchy jednou ranou

sedět: avoir plusieurs casquettessedět na dvou židlích

sloužit: Nul ne peut servir deux maîtres à la fois.Dvěma pánům nelze sloužit.

táhnout: À deux, c'est toujours mieux.Ve dvou se to lépe táhne.

zároveň: Il ne faut pas courir deux lièvres à la fois., On ne peut pas avoir plusieurs casquettes.Nelze sedět na dvou židlích zároveň.

želízko: avoir deux fers au feumít v ohni dvě želízka

židle: être assis entre deux chaisessedět na dvou židlích

bilatéral: stationnement bilatéralparkování po obou stranách vozovky

couple: couple d'heuresdvě hodiny

cube: deux au cubedvě na třetí

dictée: faire deux fautes dans sa dictéeudělat dvě chyby v diktátu

distinction: faire la distinction entre deux chosesrozlišit dvě věci

double: double asdvě jedničky v dominu

indécis: demeurer indécis entre deux solutionsváhat mezi dvěma řešeními

main: en un tour de mainobratem ruky, raz dva

manger: manger comme quatrejíst za dva

part: de part et d'autrez obou stran, na obou stranách

partout: quarante partoutčtyřicet oba v tenise

quinze: quinze joursčtrnáct dnů, dva týdny

recto: recto versopo obou stranách, oboustranně

subito: subito prestonaráz, najednou, raz dva, hned

tout: tous (les) deuxoba (dva)

bloquer: bloquer deux paragraphesspojit dva odstavce

coudre: coudre deux morceaux de tissusešít dva kousky látky

deux: les deux yeuxobě dvě oči

en: de deux heures en deux heureskaždé dvě hodiny

lequel: Lequel des deux gagnera ?Který z těch dvou vyhraje?

paralysé: paralysé des deux jambesochrnutý na obě nohy

pour: pour deux ansna dva roky

soutenir: Deux partis ont décidé de soutenir ce candidat.Dvě strany se rozhodly podpořit tohoto kandidáta.

stationnement: stationnement bilatéral/unilatéralparkování po obou stranách vozovky/po jedné straně vozovky

assis: être assis entre deux chaisessedět na dvou židlích

bouchée: mettre les bouchées doublespracovat za dva

casquette: avoir plusieurs casquettessedět na dvou židlích

chaise: se trouver/être assis entre deux chaises, fam. être/avoir le cul entre deux chaisessedět na dvou židlích

cinq: en cinq secjedna dvě, raz dva

coup: faire coup doublezabít dvě mouchy jednou ranou

cuillère: faire qqch en deux coups de cuillère à potudělat co jedna dvě

cul: avoir le cul entre deux chaisessedět (zadkem) na dvou židlích

de: de-ci de-làpo obou stranách

feu: avoir deux fers au feumít dvě želízka v ohni

filer: iron. filer le parfait amourmilovat se jako dvě hrdličky

four: On ne peut être à la fois au four et au moulin.Nelze být na dvou místech zároveň.

lièvre: courir deux lièvres à la foisdělat dvě věci najednou

miser: miser sur les deux tableauxmít dvě želízka v ohni

moindre: De deux maux, il faut choisir le moindre.Ze dvou zel je třeba vybrat to nejmenší.

moins: en moins de rienv okamžení, ve chvilce, raz dva

moulin: On ne peut être à la fois au four et au moulin.Dvěma pánům nelze sloužit., Člověk nemůže být najednou na dvou posvíceních.

nager: nager entre deux eauxsedět na dvou židlích

ogre: hovor. manger comme un ogre, avoir un appétit d'ogrejíst za dva

parenté: parenté entre deux languespříbuznost dvou jazyků

parfait: filer le parfait amourmilovat se jako dvě hrdličky

dva, dvě: l'un d'entre nous deuxjeden z nás dvou

pierre: faire d'une pierre deux coupszabít dvě mouchy jednou ranou

quatre: manger comme quatrejíst za dva

souffler: hovor. Il croit qu'il va y arriver en soufflant dessus.Myslí si, že to udělá raz dva.

trois: en deux temps, trois mouvementsjedna dvě, raz dva, co by dup