Hlavní obsah

vysoký

Přídavné jméno

  1. (velký na výšku) 'haut/'hautevysoký přílivmarée haute, grande marée fsport. skok vysokýsaut m en hauteurvysoká horahaute montagne f
  2. (s určitým rozměrem) 'haut/'hauteJak jsi vysoký?Quelle est ta taille ?Je vysoký dva metry.Il est haut de deux mètres.
  3. (značný, velký) 'haut/'haute, élevé/-ée, grand/grandevysoké učeníuniversité fvysoká školagrande école f, université f, BeF haute école fvysoké školy/školstvíenseignement m supérieurvyšší organismyorganismes m pl supérieursmed. vysoký krevní tlakhypertension f
  4. (výše ve společnosti ap.) 'haut/'haute(politicky, administrativně, sociálně ap.) supérieur/-eurevysoká hodnostzast. (haute) dignité f
  5. (tón) aigu/-
  6. (ušlechtilý) 'haut/'hautemít o kom vysoké míněníavoir (une) haute opinion de qqn

Vyskytuje se v

důstojník: vyšší důstojníciofficiers supérieurs

hlas: vysoký hlasvoix aiguë

horečka: vysoká horečkafièvre de cheval

konference: konference na nejvyšší úrovniconférence du plus haut niveau

kvalita: nejvyšší kvalitaqualité supérieure

míč: vysoký míčballe aérienne, coup 'haut

mínění: mít o kom vysoké míněníavoir (une) haute opinion de qqn

nájem: platit vysoký nájempayer un loyer élevé

poloha: ve vyšších poloháchen hautes/grandes altitudes

porada: porada na nejvyšší úrovni(conférence au) sommet

priorita: nejvyšší prioritapriorité absolue

soud: Nejvyšší soudCour suprême

společnost: žena z vysoké společnostifemme du monde

stupeň: v nejvyšším stupni i přen.au dernier degré

škola: vysoká školagrande école, école supérieure, université

šlechta: vyšší šlechtagrande noblesse

tlak: med. nízký/vysoký (krevní) tlakhypotension /hypertension

trest: nejvyšší trest smrtidernier supplice

vrstva: lidé z vyšších vrstevgens de la première/haute volée

výhoda: doložka nejvyšších výhodclause de la nation la plus favorisée

zvěř: vysoká zvěřgrand gibier

podpatek: boty na (vysokém) podpatkuchaussures à talons hauts

zemědělský: vysoká škola zemědělskáuniversité agricole

zrovna: Je zrovna tak vysoký jako otec.Il est aussi grand que son père.

noha: žít na vysoké nozevivre sur un grand pied

pohybovat se: pohybovat se ve vyšších sféráchse mouvoir dans un univers factice

commercial: École des hautes études commerciales H. E. C.Vysoká škola obchodní ve Francii

corps: les grands corps de l'Étatvyšší soudní a správní orgány

culminant: point culminantnejvyšší bod pohoří ap.

fauve: bête fauvevysoká zvěř

grand: grande écolevysoká škola

haut: haut fourneauvysoká pec

idée: avoir une haute idée de soimít o sobě vysoké mínění

manufacture: École centrale des arts et manufacturesVysoká škola průmyslová

métier: École des arts et métiersvysoká škola průmyslová

point: au plus haut/dernier pointv nejvyšší míře, svrchovaně

polytechnique: École polytechnique, PolytechniqueVysoká vojenská technická škola

pouvoir: on ne peut plusna nejvyšší míru, nadmíru, svrchovaně, maximálně

souverain: souverain pontifenejvyšší velekněz papež

supérieur: enseignement supérieurvysoké školy

supplice: dernier supplicenejvyšší trest smrti

ton: ton aiguvysoký tón

top: top secretnejvyšší utajení, přísně tajné

ut: ut de poitrinevysoké c

volée: zast. gens de la première voléelidé z vyšších vrstev

dernier: le dernier degré de (la) perfectionnejvyšší stupeň dokonalosti

moins: Il était moins une.Byl nejvyšší čas.

timbale: hovor. décrocher la timbaleodnést si nejvyšší cenu, všechny přetrumfnout