Hlavní obsah

vysoký

Přídavné jméno

  1. (velký na výšku) 'haut/'hautevysoký přílivmarée haute, grande marée fsport. skok vysokýsaut m en hauteurvysoká horahaute montagne f
  2. (s určitým rozměrem) 'haut/'hauteJak jsi vysoký?Quelle est ta taille ?Je vysoký dva metry.Il est haut de deux mètres.
  3. (značný, velký) 'haut/'haute, élevé/-ée, grand/grandevysoké učeníuniversité fvysoká školagrande école f, université f, BeF haute école fvysoké školy/školstvíenseignement m supérieurvyšší organismyorganismes m pl supérieursmed. vysoký krevní tlakhypertension f
  4. (výše ve společnosti ap.) 'haut/'haute(politicky, administrativně, sociálně ap.) supérieur/-eurevysoká hodnostzast. (haute) dignité f
  5. (tón) aigu/-
  6. (ušlechtilý) 'haut/'hautemít o kom vysoké míněníavoir (une) haute opinion de qqn

Vyskytuje se v

důstojník: officiers supérieursvyšší důstojníci

horečka: fièvre de chevalvysoká horečka

konference: conférence du plus haut niveaukonference na nejvyšší úrovni

kvalita: qualité supérieurenejvyšší kvalita

míč: balle aérienne, coup 'hautvysoký míč

mínění: avoir (une) haute opinion de qqnmít o kom vysoké mínění

nájem: payer un loyer élevéplatit vysoký nájem

poloha: en hautes/grandes altitudesve vyšších polohách

porada: (conférence au) sommet porada na nejvyšší úrovni

priorita: priorité absoluenejvyšší priorita

soud: Cour suprêmeNejvyšší soud

společnost: femme du mondežena z vysoké společnosti

stupeň: au dernier degrév nejvyšším stupni i přen.

škola: grande école, école supérieure, universitévysoká škola

šlechta: grande noblessevyšší šlechta

tlak: hypotension /hypertension med. nízký/vysoký (krevní) tlak

trest: dernier supplice nejvyšší trest smrti

vrstva: gens de la première/haute voléelidé z vyšších vrstev

výhoda: clause de la nation la plus favoriséedoložka nejvyšších výhod

zvěř: grand gibier vysoká zvěř

podpatek: chaussures à talons hautsboty na (vysokém) podpatku

zemědělský: université agricolevysoká škola zemědělská

zrovna: Il est aussi grand que son père.Je zrovna tak vysoký jako otec.

noha: vivre sur un grand piedžít na vysoké noze

pohybovat se: se mouvoir dans un univers facticepohybovat se ve vyšších sférách

commercial: École des hautes études commerciales H. E. C.Vysoká škola obchodní ve Francii

corps: les grands corps de l'Étatvyšší soudní a správní orgány

culminant: point culminantnejvyšší bod pohoří ap.

fauve: bête fauvevysoká zvěř

grand: grande écolevysoká škola

haut: haut fourneauvysoká pec

idée: avoir une haute idée de soimít o sobě vysoké mínění

manufacture: École centrale des arts et manufacturesVysoká škola průmyslová

métier: École des arts et métiersvysoká škola průmyslová

point: au plus haut/dernier pointv nejvyšší míře, svrchovaně

polytechnique: École polytechnique, PolytechniqueVysoká vojenská technická škola

pouvoir: on ne peut plusna nejvyšší míru, nadmíru, svrchovaně, maximálně

souverain: souverain pontifenejvyšší velekněz papež

supérieur: enseignement supérieurvysoké školy

supplice: dernier supplicenejvyšší trest smrti

ton: ton aiguvysoký tón

top: top secretnejvyšší utajení, přísně tajné

ut: ut de poitrinevysoké c

volée: zast. gens de la première voléelidé z vyšších vrstev

dernier: le dernier degré de (la) perfectionnejvyšší stupeň dokonalosti

moins: Il était moins une.Byl nejvyšší čas.

timbale: hovor. décrocher la timbaleodnést si nejvyšší cenu, všechny přetrumfnout

vysoký: marée haute, grande marée vysoký příliv