Hlavní obsah

soud

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (ústavní ap.) cour f, tribunal m(smírčí ap.) jugement mporotní soud fcour d' assisesodvolací soudCour f d'appelvrchní soudcour f supérieureNejvyšší soudCour f suprêmeobsílka/předvolání k soudumandat m de comparution
  2. (sbor soudců) tribunal m, justice fpředstoupit před soudse présenter devant la justice
  3. (proces) procès mBoží soudtribunal de Dieuposlední soudjugement m dernier
  4. (rozsudek) jugement m
  5. (úsudek, názor) jugement m, avis m, opinion fukvapený soudjugement téméraire

Vyskytuje se v

kategorický: log. kategorický soudjugement catégorique

stanný: stanný soudcour martiale

válečný: jít před válečný soudpasser en conseil de guerre

vrchní: vrchní soudcour supérieure

catégorique: jugement catégoriquekategorický soud

civil: tribunal civilobčanskoprávní soud

cour: cour d'assisesporotní soud, porota

déférer: déférer une affaire à un tribunalpostoupit věc k soudu

droit: défendre ses droits devant la justicehájit svá práva před soudem

instance: tribunal de grande instancesoud první instance

jugement: jugement dernierposlední soud

justice: devant la justice, en justicepřed soudem

justice: palais de justicesoudní dvůr, justiční palác, soud

paraître: paraître en justicedostavit se k soudu

traduire: práv. traduire qqn en justicepohnat koho před soud