Hlavní obsah

proces

Vyskytuje se v

pokutový: procès-verbal pokutový bloček

původce: complément d'agent, agent du procèsling. původce děje

soudní: procédure judiciaire, procès soudní řízení

vývojový: vývojový procesprocessus de développement

zahájit: entreprendre un procès contre qqnzahájit proti komu soudní řízení

krátký: udělat krátký proces s kýmne faire qu'une bouchée de qqn

udělat: udělat s kým/čím krátký procesen finir rapidement avec qqn

procès: faire un procès à qqnzažalovat koho, podat žalobu na koho

intenter: intenter un procès à qqnzahájit proces s kým

bouchée: udělat krátký proces s kýmne faire qu'une bouchée de qqn

proces: výrobní procesprocessus de fabrication