Hlavní obsah

bouchée [buʃe]

Vyskytuje se v

bée: zírající, s otevřenou pusoubouche bée

bouchée: piroh s masovou náplníbouchée à la reine

boucher: ucp(áv)at se, zacp(áv)at se vodovodní trubka ap.se boucher

cul-de-poule (en): našpulená ústabouche en cul-de-poule

bouche: vchod do metrabouche de métro

égout: kanálový otvor, kanalizační vpust, gula, hovor. kanálbouche d'égout

inutile: darmojedbouche inutile

bouche-à-bouche: dávat utonulému umělé dýchánífaire le bouche-à-bouche à un noyé

eau: Sbíhají se mi sliny.J'ai l'eau à la bouche.

cœur: špulit ústa, sladce se usmívathovor. faire la bouche en cœur

cousu: držet jazyk za zubyavoir bouche cousue

cuillère: umět se narodit, být z bohaté rodinyêtre né avec une cuillère d'argent dans la bouche

double: zhltnout jídlo, rychle pracovatmettre les bouchées doubles

emporter: pálit, hořet o ústech po požití pikantního jídlaemporter la bouche

fin: být vybíravý v jídlefaire la fine bouche

pâteux: šlapat si na jazykavoir la bouche pâteuse

otevřený: zůstat stát s otevřenými ústyrester bouche bée

otvor: kanálový otvor vpustbouche d'égout

polibek: francouzský polibekbaiser langue en bouche

posezení: sníst co na posezeníne faire qu'une bouchée de qqch

ústa: med. dýchání z úst do ústbouche-à-bouche

vchod: vchod do metrabouche de métro

voda: ústní vodabain de bouche

vstup: vstup do metrabouche de métro

vyvalit: vyvalit bulvyregarder bouche bée

zalehlý: zalehlé ušioreilles bouchées

muk: Nikomu ani muk!Motus et bouche cousue !

sousto: sousto chlebabouchée de pain

ucpaný: mít ucpaný nosavoir le nez bouché, avoir le plein nez

ani: Ani muk!Pas un mot !, Motus et bouche cousue !

držet: držet jazyk za zuby(re)tenir sa langue, être motus et bouche cousue

jazýček: mlsný jazýčekfine bouche

krátký: udělat krátký proces s kýmne faire qu'une bouchée de qqn

mlsný: mlsný jazýčekfine bouche , bec fin

proces: udělat krátký proces s kýmne faire qu'une bouchée de qqn

pusa: zavřít komu pusufermer la bouche à qqn

rodina: být z bohaté rodinyêtre né avec une cuillère d'argent dans la bouche

sedět: sedět si na ušíchavoir les oreilles bouchées

slina: Sbíhají se mi sliny.J'ai l'eau à la bouche.

stát: zůstat stát s otevřenými ústyrester bouche bée

vedle: být z koho celý vedleêtre bouche bée devant qqn

zacpat: zacpat si ušise boucher les oreilles

zámek: mít ústa na zámekavoir la bouche cousue