Hlavní obsah

cousu [kuzy]

Vyskytuje se v

fil: fil (à coudre)nit šicí

cousu: cousu à la main, fam. cousu mainručně (při)šitý

: dé à coudrenáprstek

blanc: cousu de fil blancočividný, průhledný

ručně: cousu (à la) mainručně ušitý

stroj: machine à coudrešicí stroj

šitý: cousu à la mainručně šitý

muk: Motus et bouche cousue !Nikomu ani muk!

ani: Pas un mot !, Motus et bouche cousue !Ani muk!

držet: (re)tenir sa langue, être motus et bouche cousuedržet jazyk za zuby

zámek: avoir la bouche cousuemít ústa na zámek

coudre: machine à coudrešicí stroj