Hlavní obsah

fil [fil]

Podstatné jméno mužské

 1. nit(ka), příze
 2. droit fil směr po niti
 3. fil (à coudre) nit šicíbobine de filšpulka nitě
 4. cousu de fil blanc průhledný, očividný
 5. de fil en aiguille postupně, od jedné věci ke druhé
 6. fil à plomb olovnice
 7. fil conducteur, fil rouge červená nit
 8. sport.cílová páska
 9. drátfil de ferželezný drát
 10. fil (électrique) (elektrický) drátfil de terreuzemňovací drátfil d'antenneanténový drát, anténatéléphonie sans fil T. S. F.bezdrátová telefonie, radiotelefonietéléphone sans filbezdrátový telefon
 11. coup de fil brnknutí zatelefonovánífils de la viergebabí léto vlákno
 12. souvislost, sled, nit
 13. proud směr toku vody, i přen.
 14. au fil de qqch v průběhu čeho
 15. přen.ostří nože, meče ap.sur le fil du rasoirjen tak tak, v nejisté situacipasser au fil de l'épéeprobodnout, proklát mečem

Podstatné jméno mužské

  Vyskytuje se v

  fil: droit filsměr po niti

  file: chef de filepředák

  fils: les filssynové potomci, následníci

  coup: coup de fil/téléphonetelefonát, zatelefonování

  fer: fil de ferželezný drát

  papa: fils à papasynáček z dobré rodiny

  télégraphie: télégraphie sans fil T. S. F.bezdrátová telegrafie, radiotelegrafie

  tors: fil torsskaný drát, skaná nit

  vierge: fil de la viergebabí léto pavučina

  de: fils de JeanJanův syn

  suivre: suivre le fil de la conversationsledovat tok konverzace

  blanc: cousu de fil blancočividný, průhledný

  cousu: cousue de fil blancprůhledný, očividný, nabíledni

  vie: Sa vie ne tient plus qu'à un fil.Jeho život visí (už jen) na vlásku.

  boží: Fils de DieuSyn Boží Ježíš Kristus

  červený: fil conducteurčervená nit

  drát: fil de fer barbeléostnatý drát

  hedvábí: fil bourru, soie écruesurové hedvábí

  léto: fil de la viergebabí léto pavučina

  loutka: marionnettes à filszávěsné loutky

  nit: fil conducteur (d'une action)červená nit (děje)

  nitka: ne tenir qu'à un filviset na nitce

  páska: fil d'arrivécílová páska

  průběh: au fil du tempsv průběhu času

  rodina: fils à papasynáček z dobré rodiny

  řada: à la file, en lignev řadě (za sebou)

  telefon: téléphone sans filbezdrátový telefon

  vodič: (fil) neutre elektr. nulový vodič

  z, ze: de père en filsz otce na syna

  zástup: marcher à la filejít v zástupu

  ztratit: perdre le filztratit nit (hovoru)

  mezi: répartir les biens entre ses filsrozdělit majetek mezi syny

  nevlastní: belle-fille /beau-fils nevlastní dcera/syn

  připojení: connexion sans filbezdrátové připojení

  zavolat: Je dois passer un coup de fil.Musím si zavolat.

  březen: En avril ne te découvre pas d'un fil, en mais, fais ce qu'il te plaît.Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem.

  píka: être le fils de ses œuvrespřen. začínat od píky

  prášit se: Il file à toutes jambes.Upaluje, až se mu za patami práší.

  suchý: Il n'avait pas un fil de sec.Nezůstala na něm nit(ka) suchá.

  šišlat: avoir un fil sur la languelehce šišlat

  šlapat: avoir un fil sur la languešlapat si na jazyk

  tvrdý: donner du fil à retordre à qqnbýt tvrdým oříškem komu

  zamotat: donner du fil à retordre à qqnexpr. zamotat komu hlavu

  zapřít: Tel père, tel fils.Syn otce nezapře.