Hlavní obsah

po

Předložka

 1. (později v čase) aprèspo oběděaprès le déjeuneraž po vásaprès vousJe po všem.C'en est fait.Je po něm.Il est fichu.
 2. (o části) parpo dvoudeux par deux
 3. (za kus ap.)kus po euruun euro (la) pièce
 4. (po povrchu ap.) sur, parbok po bokucôte à côte, coude à coude
 5. (určitým způsobem) àpo případěrespectivement, le cas échéant, éventuellementpozorovat koho/co po očkuregarder qqn/qqch à la dérobée
 6. (až) po (vyjádření meze) jusqu'à
 7. (kolikáté) pourpo pátépour la cinquième fois
 8. (během, v průběhu) pendant, durant
 9. (směřování pohybu) aprèsjít po značkáchsuivre les flèches
 10. (snaha, touha ap.)užívá se předložka podle vazby slovesa
 11. (původce, příčina, zdroj) de

Vyskytuje se v

běhat: courir les magasinsběhat po obchodech

bok: côte à côte, coude à coude, flanc à flancbok po boku

celý: toute la journéepo celý den

červenat se: rougir jusqu'aux oreillesčervenat se až po uši

dědictví: héritage materneldědictví po matce

dobré: à l'amiablepo dobrém

doušek: boire à petites gorgéespít po malých doušcích

hrst: à poignées/par poignéeshrstmi/po hrstech

chodit: marcher sur la pointe des piedschodit po špičkách

klábosit: tchatcherklábosit po internetu

kotník: jusqu'aux chevillesaž po kotníky

kousek: petit à petitkousek po kousku krok za krokem

léto: vingt ans aprèsdvacet let nato, po dvaceti letech

lhůta: passé ce terme...po uplynutí této lhůty...

meč: s'éteindre en ligne masculinevymřít po meči

naplněný: rempli jusqu'au bordnaplněný po okraj

náš, naše: à notre guiseob. po našem

obchod: courir les magasinsběhat po obchodech

odveta: désir de revanchetouha po odvetě

okraj: rempli jusqu'au bordnaplněný po okraj

okružní: tour de Parisokružní jízda po Paříži

opakovat: répéter qqch pour la (é)nième foisopakovat co po x-té

opalování: crème solaire/après-soleilkrém na/po opalování

ospalý: être somnolent après un bon repasbýt ospalý po dobrém jídle

otec: être le portrait de son pèrebýt po otci

plný: verre rempli à ras bordpo okraj plná sklenice

plout: prendre le ventplout po větru

pravice: à la droite de qqnpo pravici koho

pravý: à main droitepo pravé ruce

prospat se: faire une petite siesteprospat se po obědě

proud: descendre/remonter le cours du fleuveplout po/proti proudu řeky

přeslice: s'éteindre par la lignée fémininevymřít po přeslici o rodu

připlazit se: se traîner à genoux jusqu'à qqn/qqchpřiplazit se po kolenou ke komu/čemu

rozšíření: mondialisation rozšíření po celém světě

setmění: à la nuit tombéepo setmění

stesk: mal du paysstesk po domově

stopa: suivre qqn à la tracejít po čí stopě

strana: recto versopo obou stranách oboustranně

stránka: à tous (les) égards, sous tous (les) rapportspo všech stránkách

svůj, svá, své, svoje: faire tout à sa têtedělat všecko po svém

špička: marcher sur la pointe des piedschodit po špičkách

šplhat (se): grimper à la cordesport. šplhat po laně

utlouct se: J'en mangerais sur la tête d'un pouilleux.Mohl bych se po tom utlouct.

vítr: au ventpo větru

voda: lotion après-rasagevoda po holení

vozovka: stationnement bilatéralparkování po obou stranách vozovky

zbytek: le reste du tempspo zbytek času

dolů: Descendez l'escalier.Jděte po schodech dolů.

hned: juste après le déjeunerhned po obědě

jízda: tour de Parisokružní jízda po Paříži

lapat: haleter, avoir de la peine à reprendre haleinelapat po dechu

nahoru: monter l'escalierstoupat po schodech nahoru

stýskat se: Mon chez-moi me manque., po domovině J'ai le mal du pays.Stýská se mi po domově.

koukat: reluquer les filleskoukat se po děvčatech

křížek: arriver comme les carabiniersexpr. přijít s křížkem po funuse

máslo: Cela marche comme sur des roulettes.Jde to jako po másle.

mléko: Si on lui pressait le nez, il en sortirait du lait.Ještě mu teče mléko po bradě.

mráz: J'en ai le(s) frisson(s) dans le dos., Cela me donne des frissons.Běhá mi z toho mráz po zádech.

očko: faire des yeux en coulissedívat se po očku

ozbrojený: armé jusqu'aux dentspo zuby ozbrojený

paráda: Finie la comédie.Už je po parádě.

pěšina: ni vu ni connuticho (jako) po pěšině

potopa: Après nous le déluge.Po nás (ať přijde) potopa.

prohlédnout: examiner qqn de la tête aux piedsprohlédnout (si) koho od hlavy po paty

přijít: arriver comme les carabinierspřijít s křížkem po funuse

sahat: Il ne lui arrive/vient même pas à la cheville.Nesahá mu/jí ani po kotníky.

škola: être collé/en retenuebýt/zůstat po škole

vyzbrojit se: s'armer jusqu'aux dentsvyzbrojit se po zuby

zadlužený: endetté jusqu'au cou, abîmé de dettespo uši zadlužený

zadlužit se: être endetté jusqu'au couzadlužit se po uši

zamést: brouiller les pisteszamést po sobě všechny stopy

zub: armé jusqu'aux dentspo zuby ozbrojený

po: vyjádření meze jusqu'à(až) po