Hlavní obsah

otec

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (rodič) père mbýt po otciêtre le portrait de son père
  2. (Bůh) Père mBůh OtecDieu m le père
  3. (církevní titul) père m
  4. (ochránce ap.) père m
  5. kniž.(tvůrce, zakladatel) père m
  6. otcové (předkové) pères m pl, ancêtres m

Vyskytuje se v

církevní: odb. církevní OtcovéPères de l'Église

důstojný: círk. důstojný otecle Révérend Père

příbuzná: příbuzná ze strany otcovyconsanguine

úcta: úcta ke svému otcivénération pour son père

vlastnost: Má stejné vlastnosti jako její otec.Elle est bien la fille de son père.

z, ze: z otce na synade père en fils

nevlastní: nevlastní matka/otecbelle-mère /beau-père

zrovna: Je zrovna tak vysoký jako otec.Il est aussi grand que son père.

ctít: náb. Cti otce svého a matku svou.Honore ton père et ta mère., Tes père et mère honoreras.

zapřít: Syn otce nezapře.Tel père, tel fils.

ascendance: předkové z otcovy stranyascendance paternelle

filiation: příbuzenství z otcovy stranyfiliation paternelle

fille: Je celý otec.Elle est bien la fille de son père.

fils: z otce na synade père en fils

inconnu: otec (dítěte) neznámýpère (de l'enfant) inconnu

nourricier: adoptivní otec, pěstoun, manžel kojnépère nourricier

mon: můj otecmon père

si: Chová se, jako by byl můj otec.Il se conduit comme s'il était mon père.

otec: být po otciêtre le portrait de son père