Hlavní obsah

se, si

Zájmeno

  1. (osoba jako původce i objekt děje) se, soi
  2. (totožný původce a cíl děje) sedenně se mýtse laver tous les jours
  3. (vyjádření vzájemnosti) se
  4. si (sám sobě) se
  5. (vyjádření trpného stavu) on, seTen dům se staví už pět let.On construit cette maison depuis cinq ans.
  6. (stav vznikající bez vůle) on, il
  7. se (jako stálá součást sloves) se

Vyskytuje se v

commode: Elle n'est pas commode.Nedá se s ní snadno vyjít.

complaisance: se regarder avec complaisancedívat se na sebe se zalíbením

fortune: faire contre mauvaise fortune bon cœurumět snášet rány osudu, smířit se s osudem

plat: plat à emporterjídlo s sebou

pousser: pousser son travailurychlit práci, pospíšit si s prací

attendre: On s'attendait au pire.Počítalo se s nejhorším.

contenter: Un rien le contente.Spokojí se s málem.

contenter: se contenter d'un repas par jourspokojit se s jedním jídlem denně

divorcer: Elle a divorcé de son mari.Rozvedla se s manželem.

enterrer: enterrer sa vie de garçonrozloučit se se svobodou před svatbou

fignoler: Ce n'est pas la peine de fignoler.Nemá cenu se s tím piplat.

contre: faire contre mauvaise fortune bon cœursmířit se se zlým osudem

mort: ne pas y aller de main mortenejednat v rukavičkách, nemazlit se s tím

payer: se payer de motsspokojit se s prázdnými slovy

rimer: Cela ne rime à rien.Nemá to hlavu ani patu., To se s ničím nerýmuje.

vide: rentrer les mains videsvrátit se s prázdnýma rukama

advokát: poradit se s advokátemconsulter un avocat

nenávidět: nenávidět se sebe i s někým navzájemse haïr

ohlas: setkat se s ohlasemavoir un retentissement

panenka: hrát si s panenkoujouer à la poupée

rvát se: rvát se se životemse débattre contre les difficultés de la vie

s, se: vrátit se s prázdnourentrer bredouille

vrátit se: vrátit se s nepořízenous'en retourner comme on est venu

nést: nést s seboumít za následek entraîner, provoquer, produire*

sebou: s sebouavec soi

zalíbení: dívat se na sebe se zalíbenímse regarder avec complaisance

zbytečně: zbytečně s sebou tahat deštníks'embarrasser d'un parapluie

esemeskovat: esemeskovat si s kamarádys'envoyer des textos avec ses amis

oženit se: Oženil se s ní.Il l'a épousée.

sebou: spokojený sám se seboucontent de lui-même

sebou: Vezmi to s sebou.Prends-le avec toi.

hrát si: hrát si s ohněmjouer avec le feu

loučit se: loučit se se světemquitter le monde

rozloučit se: rozloučit se s domovemquitter sa patrie

zahrávat si: zahrávat si s ohněmjouer avec le feu

zatočit se: Všechno se s ním zatočilo.Tout a tourné autour de lui.