Hlavní obsah

zbytečně

Vyskytuje se v

hádka: querelles byzantineszbytečné hádky

zbytečný: paperasserie zbytečné papírování

komplikovat: chercher midi à quatorze heureszbytečně to komplikovat

problém: chercher midi à quatorze heureszbytečně hledat problémy

folie: faire des foliesdělat hlouposti, zbytečně utrácet

fruit: sans fruitmarný, zbytečný

manière: hovor. sans manièresbez okolků, bez zbytečných cavyků

byzantin: discussion/querelle byzantinezbytečná diskuse/hádka

quatorze: chercher midi à quatorze heureszbytečně hledat problémy

raconter: hovor. raconter sa vie à qqn= dlouze a zbytečně vysvětlovat

zbytečně: s'embarrasser d'un parapluiezbytečně s sebou tahat deštník