Hlavní obsah

problém

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (složitá věc, potíž) problème m, puzzle m
  2. (sporná otázka) problème m, question f, chiendent mjádro problémucœur m de la questionspolečenský problémquestion socialesoučasné problémyproblèmes de l'heurespolečenský problémproblème de sociétéobtížně řešitelný problémproblème difficile à résoudre

Vyskytuje se v

druhotný: problème accessoiredruhotný problém

obtížně: problème difficile à résoudreobtížně řešitelný problém

snadno: problème facile à résoudresnadno řešitelný problém

současný: problèmes actuels/de l'heuresoučasné problémy

závažný: C'est un grave problème.To je závažný problém.

zbytečně: chercher midi à quatorze heureszbytečně hledat problémy/to komplikovat

mineur: problème mineurdruhořadý problém

poser: poser problèmepůsobit problémy

problème: résoudre un problèmevyřešit problém

société: problème de sociétéspolečenský problém

évoquer: évoquer un problèmepřipomenout problém

résoudre: La question est résolue.Problém je vyřešen.

supposer: supposer le problème résolupředpokládat, že je problém vyřešený

baigner: hovor. Ça baigne (dans l'huile).Není problém.

lézard: (il n')y a pas de lézardbez problémů

quadrature: C'est la quadrature du cercle.To je neřešitelný problém.

quatorze: chercher midi à quatorze heureszbytečně hledat problémy

question: Là est la question., C'est toute la question.V tom je ten problém.

problém: cœur de la questionjádro problému