Hlavní obsah

otázka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (dotaz) question f, interrogation f, demande fpoložit komu otázkuposer une question à qqnvyvol(áv)at otázkusoulever une questionnepřímá otázkainterrogation f indirecte
  2. (záležitost) question f, problème m, sujet mžidovská otázkaquestion f juiveotázka života a smrtiquestion f de vie ou de mort

Vyskytuje se v

klást: klást (si) otázku/otázky(se) poser une/des question(s)

klást: klást otázky komuquestionner, interroger qqn

nepřímý: ling. nepřímá otázkainterrogation indirecte

obratně: obratně obejít otázkuescamoter une question

stanovisko: zaujetí stanoviska k otázceprise de position sur une question

život: otázka života a smrtiquestion de vie ou de mort

candide: Monsieur Candide= účastník debaty s odborníky, který má za úkol pokládat naivní otázky

fait: point de faitskutková otázka

fermé: question ferméeuzavřená otázka

indirect: ling. interrogation indirectenepřímá otázka

poser: poser une colle à qqndát komu těžkou otázku

question: question préalablepředběžná otázka ve sněmovně

topo: faire un petit topo sur une questionzběžně nastínit otázku

point: point d'honneurotázka cti

rapporter: La réponse ne se rapporte pas à la question.Odpověď se nevztahuje k otázce.

répondre: répondre à une questionodpovědět na otázku

risquer: risquer une questionodvážit se položit otázku

déplacer: déplacer la questionnevhodně položit otázku

question: Cette question !, Quelle question !, Belle question !To je (ale blbá) otázka!

question: C'est une (simple) question de qqch.To je (jen) otázka čeho.

rester: Reste à savoir...Otázkou zůstává...